2021. január 1-jén lépnek hatályba az új jótállási szabályok

2021. január 1-jén lép hatályba a jótállási szabályokat módosító 270/2020. (VI. 12.) Korm. rendelet. A tárca közleménye szerint az Innovációs és Technológiai Minisztérium a fogyasztói igényekhez, a technikai fejlődéshez és a fenntarthatósági szempontokhoz igazította a 2003 óta fennállt hazai jótállási szabályokat.

Az egyik legfontosabb újdonság a sávos jótállás bevezetése, tehát hogy a  jótállás időtartama az eladási ártól függően az alábbiak szerint változik:

  • 1 év – 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén
  • 2 év – 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén
  • 3 év – 250 000 forint eladási ár felett

Bővül a kötelező jótállás alá tartozó termékek köre egyebek mellett a napelemmel, a drónnal vagy az elektromos rollerrel. A gyártóknak jótállást kell vállalniuk például a 10 ezer forintnál drágább nyílászáróra, redőnyre, garázskapura, csaptelepre, kádra, zuhanykabinra is.

A másik legfontosabb újdonság, hogy a vállalkozások elektronikus úton (e-mailben, letölthető dokumentumként, applikáción keresztül, elektronikus számlán vagy akár a kereskedő honlapján regisztrált felhasználói fiókba küldve) is átadhatják a fogyasztók részére a jótállási jegyet – amennyiben az a jótállási jegyre vonatkozó előírásoknak mindenben megfelel – , ezt legkésőbb a termék átadását vagy üzembehelyezését követő napon kötelesek megtenni, és az elektronikus jótállási jegy letölthetőségét a jótállási idő végéig biztosítani kell.

A kötelező tartalmi elemeken túl az új szabályok szerint a jótállási jegyen fel kell tüntetni a vállalkozás bélyegzőlenyomatát és a kiállítás során a képviseletében eljáró személy aláírását, elektronikus dokumentumon való átadás esetén pedig az elektronikus aláírást.

A jövő évtől alkalmazandó rendelkezések szerint a jótállásból eredő jogok érvényesítésének nem tehető feltételévé a fogyasztási cikk felbontott csomagolásának a fogyasztó általi visszaszolgáltatása.

Az új szabályok szerint ha a jótállási időtartam alatt

  • a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során a vállalkozás részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható,
  • a fogyasztási cikk három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik,
  • vagy a fogyasztási cikk kijavítására a kijavítási igény vállalkozás részére való közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor

– a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában -, a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott számlán feltüntetett vételárat nyolc napon belül visszatéríteni.

A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.