Újabb rendeletek kerültek kihirdetésre a koronavírus kapcsán

2020. október 26-án megjelent 2020/260. számú Magyar Közlöny a Kormány alábbi rendelkezéseit tartalmazza:

1. Határellenőrzések

A határellenőrzésekkel kapcsolatos jelenlegi rendelkezések hatálya 2021. február 1-ig meghosszabbításra kerültek.

2. Maszkviselésre vonatkozó szabályok

A kötelező maszkviselés alól felmentett személyek köre bővítésre került, így az autizmus spektrumzavarral élő személyeken felül az értelmi vagy pszichoszociális fogyatékossággal élő személyek számára sem kötelező a maszk viselése.

3. Adatigényléssel kapcsolatos rendelkezések

2021. február 8-ig a közérdekű adatigénylésekkel kapcsolatos eljárások módosulnak, melynek keretében:

  • Közérdekű adat megismerése iránti igényt szóban nem lehet benyújtani, valamint az az adatigénylés csak akkor teljesíthető az igénylő által kívánt formában, ha az egyébként nem jár az igénylőnek az Infotv. szerinti közfeladatot ellátó szerv előtti személyes megjelenésével.
  • A közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek az adatot kezelő, az Infotv. szerinti közfeladatot ellátó szerv az igény beérkezését követő 45 napon belül tesz eleget, ha valószínűsíthető, hogy az igénynek az Infotv. szerinti határidőben való teljesítése a közfeladatot ellátó szerv veszélyhelyzettel összefüggő közfeladatai ellátását veszélyeztetné.

4. Szálláshely szolgáltatók bevételkiesésének részleges megtérítésére vonatkozó szabályok

Kihirdetésre kerültek a szállodai szolgáltatási (TEÁOR 5510) tevékenységet, üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatási (TEÁOR 5520) tevékenységet, kempingszolgáltatási (TEÁOR 5530) tevékenységet, vagy egyéb szálláshely szolgáltatást (TEÁOR 5590) tényleges főtevékenységként végzők által igénybevehető egyösszegű, vissza nem térítendő támogatásra vonatkozó szabályok.