A Kormány 348/2021. (VI. 22.) Korm. rendelete és a Belügyminiszter 17/2021. (VI. 29.) BM rendelete a szomszédos országok Magyarországgal határos közigazgatási egységein belüli lakosságának koronavírus elleni védelméről, az ezzel összefüggő határátkelőhelyek és oltópontok kijelöléséről, valamint az ukrán határon részleges, ideiglenes határzár bevezetéséről

2021. július 1-jén lép hatályba a Kormány a 2021. június 22-én kihirdetett, 348/2021. (VI. 22.) Kormányrendelete, miszerint a szomszédos országok Magyarországgal határos közigazgatási egységeinek területén található településeken, azaz:

 • Ukrajna – Kárpátontúli terület;
 • Románia – Temes megye, Arad megye, Bihar megye és Szatmár megye;
 • Szerb Köztársaság – Nyugat-bácskai körzet, Észak-bácskai körzet, Észak-bánsági körzet;
 • Horvát Köztársaság – Muraköz megye, Kapronca-Kőrös megye, Verőce-Drávamente megye, Eszék-Baranya megye;
 • Szlovén Köztársaság – Mura menti statisztikai régió;
 • Osztrák Köztársaság – Őrvidék;
 • Szlovák Köztársaság – Pozsonyi kerület, Nagyszombati kerület, Nyitrai kerület, Besztercebányai kerület, Kassai kerület

közigazgatási egységeinek településein

 • 2021. június 14-én lakóhellyel rendelkező,
 • Társadalombiztosítási Azonosító jellel nem rendelkező,
 • 18. életévét betöltött személy

Magyarországon SARS-CoV-2 vírus ellen védőoltást jogosult kapni.

A jogosultak az oltóponton kötelesek a szomszédos országban kiállított, névre szóló közokirattal igazolni, hogy 2021. június 14-én a fenti közigazgatási egységek területén található települések egyikén lakóhellyel rendelkeztek, továbbá kötelesek megadni az alábbi adatokat:

 • viselt név,
 • születési idő,
 • személyazonosító igazolvány okmányazonosítója,
 • útlevél okmányazonosítója,
 • védettségi igazolvány igénylése esetén az igazolvány kézbesítési címe,
 • elektronikus elérhetőség (e-mail és telefonszám).

A jogosultnak az oltóponton nyilatkoznia kell, hogy igényel-e védettségi igazolványt.

A védettségi igazolványt Budapest Főváros Kormányhivatala kizárólag ez alapján az oltóponton kitöltött nyilatkozat és kérelem alapján állítja ki.

A védettségi igazolványt a jogosult részére a külképviselet útján, személyes átadással kézbesítik.

A jogosultak nem választhatják meg a védőoltás típusát.

Amennyiben a védőoltásból két dózis beadása szükséges, az első dózis beadásakor a jogosultat tájékoztatni kell a második dózis beadásának helyéről és időpontjáról.

A jogosultak kötelesek a részükre meghatározott oltóponton a védőoltás beadatása céljából megjelenni, és ezt követően, vagy ha az oltásra bármilyen okból nem kerül sor, legkésőbb 24 órán belül Magyarország területét a meghatározott határátkelőhelyen a szomszédos ország irányába elhagyni.

***

A 348/2021. (VI. 22.) Kormányrendelet felhatalmazása alapján a határrendészetért felelős miniszter jogosult meghatározni

 • a jogosultak Magyarország területére történő be- és kilépésre rendelkezésre álló határátkelőhelyeket,
 • a védőoltás beadására meghatározott napot vagy időpontot, illetve
 • az oltópontokat.

Ennek megfelelően 2021. július 1-jén hatályba lép a belügyminiszter 2021. június 29-én kihirdetett, 17/2021. (VI.29.) BM-rendelete, miszerint a jogosultak a védőoltás beadása céljából a Magyarország területére történő be- és kilépésre

 • Románia, a Szerb Köztársaság, a Horvát Köztársaság, a Szlovén Köztársaság, az Osztrák Köztársaság és a Szlovák Köztársaság vonatkozásában:

az összes üzemelő közúti, autópálya és vasúti határátkelőhely igénybe vehető, a 23 igénybevehető oltópontot a 17/2021. (VI.29.) BM-rendelet 1. melléklete tartalmazza;

 • Ukrajna vonatkozásában pedig
  • Barabás közúti határátkelőhely,
  • Lónya közúti határátkelőhely vagy
  • Záhony vasúti határátkelőhely vehető igénybe.

A fenti határátkelőhelyekhez tartozó oltópontokat a 17/2021. (VI. 29.) BM-rendelet 2. melléklete tartalmazza, az oltásra érkező pedig azt az oltóhelyet veheti igénybe, amelyiket a részére kijelölnek a Magyarországra történő belépésekor.

A járványveszély megelőzése érdekében a Magyarország és Ukrajna közötti határszakaszon ideiglenes részleges határzár lép életbe. Eszerint Magyarország államhatára Barabás és Lónya közúti határátkelőhelyeken kizárólag a védőoltás beadásának céljából érkezők számára léphető át, minden más személy, jármű és szállítmány számára az ideiglenes, részleges határzár 2021. július 31-ig fennáll.