A Kormány 366/2021. (VI. 30.) Kormányrendelete az uniós digitális Covid-igazolvány kiállításáról

A Covid-19 világjárvány idején a szabad mozgás megkönnyítése érdekében a 2021. június 14-i (EU) 2021/953 európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján 2021. június 30-án kihirdetésre került, 2021. július 1-jén pedig hatályba lépett a 366/2021. (VI. 30.) Kormányrendelet, amely meghatározza a Covid-19

 • védőoltásra,
 • tesztre és
 • gyógyultságra

vonatkozó, uniós digitális Covid-igazolvány kiállításának, elfogadásának és ellenőrzésének kereteit.

Eszerint 2021. július 1. napjával Magyarország is bevezette az Európai Unió összes tagországára kiterjedő, teljes körűen alkalmazott uniós digitális védettségi igazolást, amely szabad beutazást biztosít a hazánkba érkező külföldieknek.

A Kormány az uniós digitális védettségi igazolás kiállításáért felelős szervként Budapest Főváros Kormányhivatalát jelölte ki, az EESZT működtetőjének adatfeldolgozóként történő bevonásával.

Az igazolvány az érintett kérelmező választása szerint elektronikus formában vagy papíralapon kerül kiállításra, az érintett EESZT-ben rendelkezésre álló adatai alapján.

Mind az elektronikus, mind pedig a papíralapú igazolás ingyenesen elérhető.

Az igazolás az Európai Unió egész területén egységes vizuális megjelenésű, angol-magyar kétnyelvű, interoperábilis vonalkóddal (QR-kóddal) ellátott.

Az igazolvány nem minősül útiokmánynak, és nem kerül hivatalból sem kiállításra, sem pedig megküldésre.

Az elektronikus uniós Covid-igazolvány beszerzése

A digitális uniós Covid-igazolványt a TAJ-azonosítóval rendelkező érintettek mind az EESZT portálján, mind pedig – az ügyfélkapus bejelentkezési adatokkal történő azonosítást követően – az EESZT mobilapplikációin keresztül elérhetik.

Az igazolványt az érintett a kiállító szervhez személyesen vagy írásban benyújtott kérelme alapján is igényelheti.

A kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmező

 • természetes személyazonosító adatait
 • TAJ számát
 • ha TAJ számmal nem rendelkezik, akkor annak az érvényes, személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványnak a számát, amelyet az egészségügyi szolgáltatónak megadott.

A Fővárosi Kormányhivatal az igazolványt az érintett ügyfélkapus tárhelyére küldi meg.

Papíralapú uniós Covid-igazolás

A papíralapú igazolványt a TAJ kártyával rendelkező érintett az EESZT Lakossági Portáljáról ügyfélkapus bejelentkezéssel saját maga kinyomtathatja, továbbá az érintett kérésére – egészségügyi ellátás keretében – az érintett háziorvosa is kinyomtathatja.

A papíralapú uniós Covid-igazolványt szintén lehet a kiállító szervhez személyesen vagy írásban benyújtott kérelem útján igényelni, a fentiekben részletezett módon.

A papíralapú igazolványt a Fővárosi Kormányhivatal az érintett részére

 • személyes megjelenés esetén átadja, vagy
 • postai úton kézbesíti.

A papíron kiállított és kinyomtatott uniós Covid-igazolványok pecsét és aláírás nélküli érvényesek, mivel hitelességüket a rajtuk lévő interoperábilis vonalkód (QR-kód) biztosítja.

Ki jogosult EU Covid igazolásra?

Az igazolás három különféle módon igazolja a védettséget, és annak állítható ki, aki

 • Megkapta az oltást (oltási igazolás)
  • Az Európai Gyógyszerügynökség által engedélyezett oltóanyaggal
  • az Egészségügyi Világszervezet (WHO) vészhelyzeti engedélyt kapott oltóanyagokat tartalmazó listáján szereplő oltóanyaggal
  • a Magyarországon engedélyezett és a lakosság oltására felhasznált oltóanyaggal
  • legalább egy alkalommal beoltották
  • az első oltástól számított 1 év még nem telt el (az oltási igazolvány érvényessége 1 év)

Itt szükséges megjegyezni, hogy a Szputnyik V, illetve Sinopharm védőoltásokkal beoltottak egyelőre továbbra sem felelnek meg a fenti követelményeknek.

 • Igazoltan átesett a fertőzésen (felgyógyulási igazolás)
  • az utolsó pozitív eredményű, a koronavírus kimutatására szolgáló, molekuláris biológiai vizsgálatától (SARS-CoV-2 PCR teszt), vagy
  • az antigén gyorsteszttől számított
  • 15 nap eltelt, és 180 nap még nem telt el (az igazolvány maximális érvényessége 180 nap)
 • Negatív koronavírus teszttel rendelkezik
  • Magyarország területére való belépéshez 72 óránál nem régebbi negatív PCR-teszt szükséges
  • a fogadó országok saját maguk határozhatják meg, hogy milyen érvényességű tesztet követelnek az adott országba történő belépéshez.