A Kormány 365/2021. (VI. 30.) Kormányrendelete a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának hatodik fokozatáról

2021. június 30-án kihirdetésre került, és ahogy a COVID-19 elleni védőoltás első dózisával beoltottak száma elérte az 5,5 milliót, 2021. július 3-án hatályba is lépett a 365/2021. (VI. 30.) Kormányrendelet, amely a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedéseket szabályozó kormányrendeleteket nagy számban módosítja.

Maszkviselés:

A rendelet hatályba lépésének napjától a 484/2020. (XI. 10.) Kormányrendeletben foglalt, maszkhasználatra vonatkozó szabályok aképpen módosulnak, hogy a maszk viselése az egészségügyi és szociális intézmények kivételével már nem kötelező, viszont bárki jogosult azt használni, a maszk további használata senki számára sem tiltható meg.

Rendezvények:

A rendelet hatályba lépésének napjától a rendezvények szervezése, rendezvények tartása, illetve az ott tartózkodás a 484/2020. (XI. 10.) Kormányrendeletben meghatározott szabályok szerint megengedettek.

A 365/2021. (VI. 30.) Kormányrendelet szerint nem minősül rendezvénynek a kulturális esemény, ha az előadó-művészet valamely ágának fellépése céljából megtartott esemény:

 • az e művészet céljára elrendelt helyszínen kerül megtartásra,
 • előre megváltott ülőhelyre szóló jegy ellenében látogatható
 • a néző az előadás időtartama alatt az előre megváltott ülőhelyén köteles tartózkodni.

Családi események, magánrendezvények:

A rendelet hatályba lépésnek napjától a 484/2020 (XI. 10.) Kormányrendeletben meghatározott létszámkorlátozás

 • a lakodalmakon 200-ról 400 főre,
 • a lakodalmon kívüli, egyéb családi vagy magánrendezvényen pedig 50 főről 100 főre

emelkedik.

Védettségi igazolvány:

A rendelet hatályba lépésének napjától a COVID-19 elleni védettségi igazolvány nélkül is szabada belépés az alábbi helyekre:

 • vendéglátó egységek,
 • szálláshelyek,
 • szabadidős létesítmények,
 • előreváltott jeggyel látogatható kulturális rendezvények és előadások, amennyiben azok ülőhelyes nézőtérrel kerülnek megrendezésre

Nem történik azonban enyhítés, tehát továbbra is csak létszámkorlátozás mellett és védettségi igazolvánnyal látogathatóak az alábbi helyek:

 • sportrendezvények
 • zenés-táncos rendezvények
 • 500 főt meghaladó, szabadtéren tartott egyéb rendezvények.

Oktatás:

A rendelet hatályba lépésének napjától az egyetemek és a főiskolák előkészülhetnek a jelenléti oktatás visszaállítására.

Horgászat:

A rendelet hatályba lépésének napjától hatályát veszti a vészhelyzet ideje alatt alkalmazandó, horgászatra vonatkozó speciális szabályokról szóló 214/2021. (IV. 30.) Kormányrendelet.

Szabálysértés és szankciók:

A rendelet hatályba lépésének napjától az alábbi védelmi intézkedések megszegése szabálysértésnek minősül:

 • zenés táncos rendezvényekre vonatkozó védelmi szabályok megszegése
 • 500 fő feletti szabadtéri rendezvényekre vonatkozó védelmi szabályok megszegése
 • zárt térben tartott rendezvényekre vonatkozó védelmi szabályok megszegése.

A vonatkozó szabályok betartásáért és betartatásáért továbbra is a rendezvény szervezője, illetve a rendezvény helyszínének üzemeltetője felelős.

A rendelet hatálybalépésének napjától amennyiben a rendőrség az ellenőrzése során, vagy pedig katonai értesítés alapján a rendezvényekkel összefüggő kötelességszegésről szerez tudomást, úgy abban az esetben

 • 100 ezer forinttól 1 millió forintig terjedő bírságot szabhat ki,
 • a helyiséget, területet, intézményt, illetve a helyszínt legalább 1 napra, legfeljebb 1 év időtartamra ideiglenesen bezárathatja.

Ez alól kivételt képeznek a zenés-táncos rendezvények, ahol a rendőrség az ellenőrzése során, vagy katonai értesítés alapján észlelt kötelességszegés esetén

 • 200 ezer forinttól 3 millió forintig terjedő bírságot szabhat ki,
 • a zenés, táncos rendezvény helyszínét legfeljebb 1 év időtartamra ideiglenesen bezárathatja.

A 365/2021. (VI. 30.) Kormányrendelet alapján a kötelességszegéssel összefüggő szabálysértési eljárásokat az eljárást megalapozó kötelességszegés időpontjában hatályos szabályok szerint kell elbírálni.