Az emberi erőforrások minisztere 31/2021. (VII. 7.) EMMI rendelete az egészségügyi és szociális intézmények területén történő maszkviselés szabályairól

2021. július 22-én kihirdetésre került, 2021. július 8-án pedig hatályba lépett a 31/2021. (VII. 7.) EMMI rendelet, amely meghatározza az egészségügyi és szociális intézmények területén történő maszkviselés szabályait az alábbiak szerint:

 1. Maszkviselés egészségügyi intézményben:

Az egészségügyi intézményben mindenki köteles maszkot viselni oly módon, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje.

Kivételt képeznek a fenti szabály alól, így nem köteles maszkot viselni az egészségügyi intézményben:

 • hatodik életévét be nem töltött kiskorú,
 • értelmi vagy pszichoszociális fogyatékossággal, vagy autizmus spektrumzavarral élő személy,
 • egészségügyi intézményben ápolt beteg az elhelyezésére szolgáló kórteremben,
 • egészségügyi intézményben foglalkoztatott személy a betegellátásra nem szolgáló, betegforgalom számára nyitva nem álló
  • pihenésre és étkezésre szolgáló helyiségekben,
  • orvosi és nővérszobában,
  • irodai és egyéb munkahelyeken.

2. Maszkviselés szociális intézményben:

A szociális intézményben köteles maszkot viselni oly módon, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje, a védettnek nem minősülő

 • ellátott, lehetőség szerint:
  • látogató fogadásakor
  • közösségi programok alkalmával, illetve közösségi terekben tartózkodás esetén
 • látogató,
 • munkát végző személy,
 • egyéb célból jelenlévő személy.

Kivételt képeznek a fenti szabály alól, így nem köteles maszkot viselni a szociális intézményben:

 • hatodik életévét be nem töltött kiskorú,
 • értelmi vagy pszichoszociális fogyatékossággal, vagy autizmus spektrumzavarral élő személy.