A Kormány 454/2022. (XI. 9.) Korm. rendelete a késedelmi kamatra vonatkozó egyes anyagi jogi rendelkezések veszélyhelyzetre tekintettel történő eltérő alkalmazásáról

A Magyar Közlöny 2022. évi 183. számában 2022. november 9-én kihirdetésre került és 2022. november 10-én hatályba lépett a 454/2022. (XI. 9.) Korm. rendelet, amely maximalizálja a Polgári törvénykönyv rendelkezései alapján felszámított késedelmi kamat mértékét. A rendelet kimondja, hogy bármilyen késedelmi kamatkövetelés az ukrajnai háborúra tekintettel elrendelt veszélyhelyzet ideje alatt legfeljebb évi huszonöt százalékos mértékben érvényesíthető, ezt meghaladó részében pedig úgy kell tekinteni, mintha azt ki sem kötötték volna.

A „kamatmaximum” mind a jövőben kötendő szerződések, mind a Kormányrendelet hatálybalépésekor már hatályos szerződések kamatainak érvényesítésére vonatkozik.

A Kormány az orosz-ukrán háború miatt továbbra is indokoltnak tartja a veszélyhelyzet fenntartását, így november 1-jétől újra kihirdette azt. Érdemes azonban figyelemmel kísérni, hogy a veszélyhelyzet és ezáltal a kamatmaximum, meddig marad érvényben.