A Kormány 536/2021. (IX. 15.) Kormányrendelete a hiteltörlesztési moratórium veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak bevezetéséről szóló 637/2020. (XII. 22.) Kormányrendelet módosításáról

2021. szeptember 15-én kihirdették, és 2021. szeptember 16-án hatályba is lépett az 536/2021. (IX. 15.) Kormányrendelet, amely a hiteltörlesztési moratórium veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak bevezetéséről szóló 637/2020. (XII. 22.) Kormányrendeletet módosítja.

A rendelet egyrészt meghosszabbítja a fizetési moratóriumot 2021. október 31-ig, másrészt pedig meghatározott feltételek fennállása esetén lehetőséget biztosít az adósoknak arra, hogy erre irányuló kérelem alapján a kölcsönszerződésükből eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettségükre 2021. november 1-jétől fizetési haladékot kapjanak.

Az adós a kérelem benyújtására a következő feltételek fennállása esetén jogosult:

Magánszemélyek esetén:

 • ha az adós 2021. március 18-át követően
  • háztartásában a rendelkezésre álló jövedelem tartósan csökkent,
  • legalább 30 napig álláskereső volt, vagy a kérelem benyújtásakor álláskeresőnek minősül
  • közfoglalkoztatási jogviszonyban állt, vagy a kérelem benyújtásakor közfoglalkoztatási jogviszonyban áll
 • a kérelem benyújtásakor
  • 25. életévét be nem töltött vér szerinti vagy örökbefogadott gyermeket tart el,
  • 25. életévét betöltött megváltozott munkaképességű vér szerinti vagy örökbefogadott gyermeket tart el, amennyiben az eltartott személy állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg
  • gyermeket vár, és a várandósság meghaladta a 12. hetet
  • saját jogú nyugellátásban, vagy hozzátartozói nyugellátásban részesül

Vállalkozások esetén:

 • a vállalkozás tevékenységéből származó nettó árbevétele a kérelem benyújtását megelőző 18 hónapban legalább 25%-kal csökkent, valamint
 • a vállalkozás 2020. március 18. és a kérelem benyújtásának napja közötti időszakban nem kötött kedvezményes gazdaságélénkítő hitel, illetve kölcsön felvételére vonatkozó új szerződést.

Az adós a kérelmet a miniszterelnök kabinetfőnökének a hiteltörlesztési moratórium igénybevételéhez alkalmazandó kérelemről szóló 6/2021. (IX. 15.) MK rendeletében meghatározott formába és tartalommal nyújthatja be a hitelezőhöz.

 • Fogyasztónak minősülő adós esetén a 2. melléklet,
 • Vállalkozásnak minősülő adós esetén pedig a 3. melléklet

szerinti nyilatkozatot kell alkalmazni.

A kérelem 2021. október 1. és október 31. között nyújtható be. A határidő jogvesztő.

A fizetési haladék nem vehető igénybe:

 • értékpapír fedezete mellett nyújtott hitelszerződésből,
 • kézizálog fedezete mellett kölcsönszerződésből, valamint
 • jármű használatának céljából nyújtott pénzügyi lízingszerződésből

eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettség vonatkozásában.