A Kormány 537/2021. (IX. 15.) Korm. rendelete a hiteltörlesztési moratóriumhoz kapcsolódó egyes szerződések elszámolási szabályairól

2021. szeptember 15-én kihirdetésre került, és 2021. szeptember 16-án hatályba is lépett az 537/2021. (IX. 15.) Kormányrendelet, amely a fizetési moratórium hatálya alá tartozó, természetes személyek hitelkártya szerződésére, valamint folyószámla-hiteleire vonatkozik.

A rendelet kimondja, hogy amennyiben az adós a rendelet hatálybalépését megelőzően (2021. szeptember 16.) a fizetési moratóriumot igénybe vette, és abból kilépett, úgy a hitelező a rendelet hatálybalépését követő 60 napon belül átszámítja az adósnak a fizetési moratórium alatt felhalmozódott tartozása összegét.

A szerződés alapján számított tartozás összege és az e rendelet szerint átszámított tartozás összege közötti különbözetet a hitelező az e rendelet hatálybalépésétől számított 60 napon belül az adós számára jóváírja az adós fizetési számláján, a hitelezővel fennálló számlavezetésre irányuló szerződés hiányában pedig megtéríti az adós számára.

A hitelezőnek a tartozás átszámítását a fizetési moratórium megszűnését követő 60 napon belül kell elvégeznie, és e határidőben az átszámított tartozás összegéről az adóst tájékoztatnia.

Az átszámított tartozást az adós a tájékoztatás kézhezvételét követő 30 napon belül önkéntesen teljesítheti, ennek hiányában pedig az átszámított tartozást az adósnak 12 havi egyenlő részletben kell megfizetnie.

Ha az átszámított tartozás a jövedelemarányos törlesztőrészlet és a hitelfedezeti arányok szabályozásáról szóló 32/2014. (IX. 10.) MNB-rendeletben szereplő törlesztőrészlet-mutatóra figyelemmel 12 hónapon belül nem fizethető vissza, a visszafizetés határideje a 32/2014. (IX. 10.) MNB-rendelet szabályainak megfelelően meghosszabbodik.

A tartozás megfizetésével összefüggően a hitelező egyéb díjra nem jogosult.