A Kormány 597/2021. (X. 28.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet módosításáról

2021. október 28-án kihirdetésre került, és 2021. november 1-jén hatályba is lépett az 597/2021. (X. 28.) Kormányrendelet, amely a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Kormányrendeletet módosítja aképpen, hogy 2021. november 1. napjától kezdődően ismét kötelezővé teszi a maszkviselést az alábbiak szerint:

Mindenki köteles maszkot orrot és szájat eltakaró módon viselni

 • tömegközlekedési eszközön utasként, illetve a tömegközlekedési eszközön történő munkavégzés során (kivéve a tömegközlekedési eszköz vezetője, a tömegközlekedési eszköz zárt kialakítású vezetőfülkéjében történő munkavégzés során)
 • a pályaudvarok, az állomások, illetve a megállóhelyek utasforgalom számára megnyitott részein, valamint a személyforgalom lebonyolítására és kiszolgálására szolgáló azon munkahelyein, ahol az utasok és a dolgozók közvetlen kapcsolatba kerülhetnek

Kivételt jelentenek a maszkviselési kötelezettség alól:

 • a 6. életévét be nem töltött kiskorú,
 • értelmi vagy pszichoszociális fogyatékossággal, illetve autizmus spektrumzavarral élő személy

Az értelmi vagy pszichoszociális fogyatékossággal, illetve autizmus spektrumzavarral élő személy az alábbi módokon igazolhatja állapotát:

 • orvosi igazolással,
 • a fogyatékosságügyi országos érdekvédelmi szervezet által kiállított
  • tagsági igazolvánnyal,
  • a maszkviselésre vonatkozó szabályok alóli mentesség érvényesítéséhez kiállított, fogyatékos állapot fennállását igazoló dokumentummal.

Szankciók:

Azt a személyt, aki a tömegközlekedési eszköz vezetőjének, vagy a terület, illetve a helyiség üzemeltetőjének, alkalmazottjának felszólítására sem viseli a maszkot orrot és szájat eltakaró módon, vagy a tömegközlekedési eszközt, illetve a területet, helyiséget nem hagyja el, azt a tömegközlekedési eszköz vezetője, vagy az üzemeltető más alkalmazottja köteles

 • az utazásból kizárni,
 • gondoskodni e személynek a tömegközlekedési eszközről történő leszállításáról,
 • pótdíj kiszabását alkalmazni,
 • a Szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 177/A. § (1) bekezdésébe ütköző, közérdekű üzem működésének megzavarása szabálysértés elkövetésének gyanúja miatti rendőri intézkedést kezdeményezni.