A Kormány 598/2021. (X. 28.) Korm. rendelete a munkahelyek koronavírus elleni védelméről

2021. október 28-án kihirdetésre került, és 2021. november 1-jén hatályba is lépett az 598/2021. (X. 28.) Kormányrendelet, amelynek értelmében a cégek és vállalkozások jogot kapnak arra, hogy a munkavégzés feltételeként előírják a koronavírus elleni védőoltás felvételét a foglalkoztatottak számára, ha ezt szükségesnek látják az ott dolgozók biztonsága érdekében.

A munkáltató elektronikus úton, vagy papír alapon tájékoztatja a foglalkoztatottat a védőoltás felvételének határidejéről, ami egydózisú oltóanyag esetén a védőoltás felvételére, kétdózisú oltóanyag esetén pedig a védőoltás első dózisának felvételére legalább 45 nap kell, hogy legyen.

Kétdózisú oltóanyag esetén a védőoltás második dózisát az oltóorvos által meghatározott időpontban kell felvenni.

Nem kötelezhető a védőoltás felvételére az a foglalkoztatott, aki részére egészségügyi indokból ellenjavallt a védőoltás felvétele, és ezt orvosi szakvélemény is alátámasztja, amelyet a foglalkoztatott kezdeményezésére

 • a munkáltatója szerint illetékes foglalkozás-egészségügyi szolgálat szakorvosa,
 • ennek hiányában a foglalkoztatott jogviszonyának keretében végzett tevékenységre való egészségügyi alkalmasságának elbírálására jogosult más orvos,
 • ennek hiányában a foglalkoztatott háziorvosa ad ki.

A védőoltás felvételét a foglalkoztatott a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány és az alábbi dokumentumok valamelyikének egyidejű bemutatásával – a munkáltató által meghatározott módon – igazolhatja:

 1. uniós digitális Covid-igazolvány,
 2. védettségi igazolvány, illetve applikáció (érvényességi idő nélküli)
 3. a Nemzeti Népegészségügyi Központ honlapján közzétett minta alapján az oltást igazoló orvos által kiállított, védőoltásról szóló igazolás,
 4. az Egészségügyi Világszervezet által kiadott nemzetközi oltási bizonyítvány, ha az a védőoltás beadásának megtörténtére vonatkozó, oltást igazoló orvos által kiállított bejegyzést tartalmaz,
 5. az olyan állam által kiállított védettségi igazolás, amelyet Magyarország elismer, és ennek tényét a külpolitikáért felelős miniszter rendeletben megállapította.

E rendelet alkalmazásában kizárólag az Európai Unióban, illetve a Magyarországon engedélyezett és a lakosság oltására felhasznált COVID-19 oltóanyag vehető figyelembe.

A védőoltás felvétele elmaradásának lehetséges jogkövetkezményei:

 • Ha a foglalkoztatott a védőoltást a munkáltató által meghatározott határidőben nem vette fel, és nem rendelkezik a védőoltás ellenjavalltságát igazoló orvosi szakvéleménnyel, abban az esetben a munkáltató fizetés nélküli szabadságot rendelhet el.
 • Amennyiben a fizetés nélküli szabadság elrendelését követően a foglalkoztatott felveszi a védőoltást, a fizetés nélküli szabadságot azonnal meg kell szüntetni.
 • Amennyiben a fizetés nélküli szabadságának elrendelésétől számított 1 éven belül a foglalkoztatott a védőoltás felvételét nem igazolta a munkáltató részére, vagy az orvosi szakvéleményt nem mutatja be, úgy a munkáltató a foglalkoztatott jogviszonyát felmentéssel, illetve azonnali hatályú felmondással megszüntetheti.