A Kormány 633/2021. (XI.18.) Kormányrendelete a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI.10.) Korm. rendelet módosításáról

2021. november 18-án kihirdetésre került, és 2021. november 20-án hatályba is lépett a 633/2021. (XI.18.) Korm. rendelet, amely a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. XI.10.) Kormányrendeletet módosítja aképpen, hogy a következők szerint szigorítja a maszkviselés szabályait:

2021. november 20. napjától kezdődően a kötelező maszkviselés az egészségügyi és szociális intézmények területén túl az alábbi helyszínekre is kiterjed:

 • üzletben történő vásárlás és munkavégzés során,
 • bevásárlóközpont területén (kivéve az irodák, sportolás céljára szolgáló helyiségek és az üzemi helyiségek területén),
 • a fellépők kivételével az előadó-művészet valamennyi ágának – különösen színház, tánc-, zeneművészet – fellépése céljából megtartott esemény helyszínén, függetlenül annak nyilvánosságától,
 • a mozi területén, az irodák és az üzemi helyiségek kivételével,
 • a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló törvényben meghatározott
  • muzeális intézmény látogatók számára nyitva álló területén,
  • nyilvános könyvtári ellátást biztosító intézmény látogatók számára nyitva álló területén,
  • kép- és hangarchívum látogatók számára nyitva álló területén,
  • közművelődési intézmény látogatók számára nyitva álló területén,
  • közösségi színtér látogatók számára nyitva álló területén,
  • integrált kulturális intézmény látogatók számára nyitva álló területén,
 • a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló törvényben meghatározott
  • közlevéltár külső személyek számára látogatható területén,
  • nyilvános magánlevéltár külső személyek számára látogatható területén,
 • ügyfélfogadási időben
  • a közigazgatási szerv ügyfelek részére nyitva álló területén,
  • az egyetemes postai szolgáltató által vagy a postai közreműködők által üzemeltetett, az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségben,
  • minden egyéb olyan helyiségben, amelyben ügyfélfogadás zajlik, és a helyiségben – az ott foglalkoztatottakat is beleértve – rendszeresen 5 főnél többen tartózkodnak egy időben,
   • a szolgáltatást igénybe vevő nem köteles a maszkot viselni, ha a szolgáltatás (különösen kozmetikai szolgáltatás) nyújtása másképpen nem lehetséges.
 • a sportolók, az edzők, a mérkőzésvezető, a versenybíró és ezek segítői kivételével a zárt térben megrendezett sportrendezvény résztvevője a sportrendezvény helyszínén,
 • a fellépők, illetve a felszólalók kivételével a zárt térben tartott zenés, táncos rendezvény, kulturális esemény, falunap, illetve egyéb rendezvény helyszínén történő munkavégzés során,
 • az edző- és fitneszteremben, az uszodában, a közfürdőben, illetve a jégpálya területén történő munkavégzés során,
 • a szálláshelyen történő munkavégzés során,
 • a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló kormányrendelet szerinti vendéglátó üzletben történő munkavégzés során.

A munkáltató és a munkavállaló megállapodhatnak abban, hogy az üzletben, illetve a vendéglátó üzletben történő munkavégzés során az ott dolgozók számára a munkáltató vagy az üzletvezető olyan szünetet biztosít, amely során mellőzhetik a maszk használatát.

E szünet céljára a munkáltató vagy az üzletvezető kizárólag olyan helyiséget, illetve területet jelölhet ki, amely

 • nem szolgál az üzletben, illetve a vendéglátó üzletben értékesített termékek tárolására, és
 • amelyben vásárló, illetve vendég nem tartózkodhat.

Kivételek:

A fent meghatározott helyszínek kivételével

 • munkavégzés helyszínén a munkáltató,
 • bölcsődei ellátást nyújtó intézményben az intézmény vezetője,
 • köznevelési intézményben illetve szakképző intézményben az intézmény vezetője,
 • felsőoktatási intézményben az intézmény rektora

határozza meg a vezetése alatt álló intézmény területén a maszkviselés szabályait azzal, hogy a maszkot bárki jogosult használni, használata senki számára nem tiltható meg.

 • Vallási közösség szertartásán a maszkviselés szabályairól a vallási közösség dönt.

Szankciók:

Azt a személyt, aki a maszkot az üzemeltető, illetve az üzemeltető alkalmazottja vagy megbízottja felszólítására sem viseli orrot és szájat eltakaró módon, őt az üzemeltető, illetve annak alkalmazottja vagy megbízottja köteles a látogatásból kizárni, és gondoskodni arról, hogy e személy a helyiséget, illetve a területet elhagyja.