A Kormány 637/2021. (XI. 18.) Korm. rendelete a koronavírus elleni védőoltás kötelező igénybevételéről szóló 449/2021. (VII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

2021. november 18-án kihirdetésre került, és 2021. november 19-én hatályba is lép a 637/2021. (XI.18.) Korm. rendelet, amely a koronavírus elleni védőoltás kötelező igénybevételéről szóló 449/2021. VII.29.) Kormányrendeletet kiegészíti aképpen, hogy kötelezővé teszi az egészségügyi dolgozók számára az emlékeztető védőoltást (harmadik oltás) egydózisú oltóanyag esetén az első dózis felvételét, kétdózisú oltóanyag esetén pedig a második dózis felvételét követő 180 napon belül.

Az a foglalkoztatott, akinél e rendelet hatálybalépésekor az egydózisú oltóanyag esetén az első dózis felvételétől, kétdózisú oltóanyag esetén pedig a második dózis felvételétől számított 180 nap már eltelt, 2021. december 10. napjáig köteles az emlékeztető védőoltást (harmadik oltást) felvenni.

Szankciók:

Amennyiben a Kormányrendelet hatálya alá tartozó egészségügyi dolgozó a megadott határidőig nem igazolja a harmadik védőoltás felvételét, vagy pedig nem igazolja orvosi szakvéleménnyel azt, hogy számára a védőoltás felvétele egészségügyi szempontból ellenjavallt, ugyanazokat a jogkövetkezményeket vonja maga után, mint az első és második védőoltás esetében, amelyet a koronavírus elleni védőoltás kötelező igénybevételéről szóló 449/2021. (VII. 29.) Kormányrendelet határoz meg.