A Polgári Törvénykönyv módosításával bevezetné a Kormány az építményi jogot

2023. május 16-án került benyújtásra, s még a tavaszi ülésszakban elfogadhatja az Országgyűlés az építményi jog magyar jogrendszerbe történő be-, illetve visszavezetésére irányuló törvényjavaslatot, mely az előterjesztő Gazdaságfejlesztési Minisztérium szerint gazdaságélénkítő hatású jogi eszközzé válhat.

Az építményi jog magyar jogba történő visszavezetésére javaslatot tévő új jogszabálytervezet lényege, hogy egy jogi személy legfeljebb 50 évre építési jogot szerezhet egy olyan területen, ami nincsen a birtokában, a gyakorlatban ugyanis sok olyan helyzet van, amikor elkülönül egymástól a telek tulajdonosa az építmény tulajdonosától.

A törvénytervezet indoklása éppen azt nevezi meg a versenyképesség gátjának, hogy a különféle gigaberuházások, mint például a naperőművek, autópályák, alagutak, hidak és mélygarázsok létesítésére irányuló beruházások finanszírozása többek között amiatt ütközik nehézségekbe, hogy a létesítendő épület, építmény, műtárgy nem terhelhető jelzálogjoggal, hiszen a hitelt igénybe venni kívánó építtető nem rendelkezik a telekingatlannal, így megfelelő hitelbiztosíték hiányában a beruházási projekt nem tud megvalósulni.

A jogintézmény bevezetésének aktualitását indokolja, hogy folyamatban van az ingatlan-nyilvántartási jog teljeskörű megújítása, mely egyben lehetőséget is szolgáltat az építményi jog újbóli beépítésére jogrendszerünkbe.