Az állami és önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérletére vonatkozó gazdaságvédelmi intézkedések

A 609/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet az állami és önkormányzati ingatlanok bérleti szerződések kapcsán bevezetett gazdaságvédelmi rendelkezéseket tartalmazza.

A veszélyhelyzet ideje alatt lejáró állami vagy önkormányzati tulajdonú helyiségre vonatkozó bérleti szerződés új pályázat kiírása nélkül a bérlő egyoldalú, a veszélyhelyzet ideje alatt – de legkésőbb a szerződés lejártának utolsó napján – megtett írásbeli nyilatkozata alapján a veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbodik.

A veszélyhelyzet megszűnését követő kilencvenedik napig a bérleti szerződés tartalma nem módosítható úgy, hogy az a bérleti díj megemelését eredményezze.

A veszélyhelyzet megszűnését követő kilencvenedik napig esedékes bérleti díj a nemzeti vagyonról szóló törvény rendelkezéseitől eltérően korlátlanul csökkenthető. A veszélyhelyzet megszűnéséig megtett bérlői kezdeményezés esetén a bérbeadó köteles megvizsgálni a bérleti díj csökkentésének lehetőségét. Bérlői kezdeményezés hiányában az állami tulajdonosi joggyakorló és a helyi önkormányzat maga is kezdeményezheti a bérleti díj csökkentését.

A rendeletet a hatálybalépését megelőzően kötött, állami vagy önkormányzati tulajdonú helyiségekre vonatkozó bérleti szerződésekre is alkalmazni kell.