Könnyítettek a Babaváró támogatás igénylésének feltételein

A veszélyhelyzet bevezetése számos ponton könnyített a Babaváró támogatás igénylésének feltételein, főképp a határidők tekintetében.

Bár a Babavárónál alaphelyzetben kikötés, hogy a feleség nem töltheti be a 41. életévét, a hitel iránti kérelem a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig benyújtható akkor is, ha a feleség a veszélyhelyzet alatt betöltötte a 41. életévét, és egyébként minden egyéb feltételnek megfelelnek. Ez azokra is vonatkozik, akik a korábbi veszélyhelyzet végét, tehát 2020. június 16-át követően érték el ezt a kort.

Az elutasított igénylés elleni fellebbezés határideje is kitolódik a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig.

A megszületett gyermekekbejelentésére – a kedvezmények igénybevétele miatt – most ugyancsak a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig lesz lehetősége a házaspároknak.

A kamattámogatás megszűnését eredményező okok bejelentésének határideje szintén kitolódik.

A folyamatos, minimum 3 éves tb-jogviszony igazolásánál könnyítés, hogy amennyiben a jogviszony a veszélyhelyzet alatt, illetve az azt követő 30 napon belül szakadt meg , akkor ezt nem veszik majd figyelembe akkor sem, ha 30 napnál hosszabb volt a szünet, de kikötés, hogy a veszélyhelyzet megszűnését követő 90. napon belül ismét legyen megfelelő tb-jogviszony.

Könnyítés még, hogy a veszélyhelyzet időtartama alatt, valamint az annak megszűnését követő 30. napig a házastársak egyike egyedül is igényelheti a támogatást, amennyiben rendelkezik a házastárs meghatalmazásával. A bankok a meghatalmazást akkor fogadhatják el, ha korábban mindkét felet már azonosították, ellenkező esetben mindkettőjüknek legalább egyszer személyesen is meg kell jelenniük a bankfiókban.

Tekintve, hogy a meghatalmazás csak a támogatás iránti együttes igénylés házastárs nevében történő benyújtására és a kölcsönszerződés megkötésére vonatkozik, ezért érdemes annak a félnek számlát nyitnia, aki majd a meghatalmazott lesz.

A bankoknak várhatóan saját meghatalmazotti formanyomtatványuk lesz, bár a rendelet nem írja elő ezek a használatát.