Az NMHH döntése szerint továbbra is jogsértő a Telekom szolgáltatáskorlátozási gyakorlata

Összesen 61,5 millió forintra bírságolta a Magyar Telekomot a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH), miután nem teljes mértékben tett eleget a rá kiszabott 2015-ös határozatnak – áll a hírközlési hatóság 2018. október 1-jén megjelent közleményében.

Az NMHH szerint a szolgáltató késedelmesen fizető ügyfelei mintegy hetedét jogszerűtlenül értesíti a fennálló tartozásokról, a díjelmaradásokkal kapcsolatos szolgálatás-korlátozási gyakorlata pedig továbbra sem felel meg a hatályos rendelkezéseknek, mely szerint a szolgáltatónak meg kell adnia a lehetőséget a 30 napon túli tartozással rendelkező előfizetőinek az elmaradás rendezésére és a szerződés betartására anélkül, hogy a szerződést meg kellene szüntetnie.

A szolgáltatónak előre fel kell hívnia az előfizető figyelmét a korlátozásra, és megfelelő időt adni neki tartozása rendezésére. A szolgáltatáskorlátozásnak szigorú feltételrendszere van, hiszen a legfontosabb előfizetői jogosultságot, a szolgáltatás igénybevételének a jogát korlátozza.

A Telekom 2015-ben áttért az SMS-ben megküldött felszólításokra, mely nyomon követhető és így megfelel a jogszabályi előírásoknak. Azoknál az ügyfeleknél azonban, akik nem adtak meg mobiltelefonos elérhetőséget, az első értesítést továbbra is normál postai levélben adja fel, így ezeknél az előfizetőknél a szolgáltató továbbra sem tudja bizonyítani, hogy a levelet mikor vették át. A jogszabály 30 nap kötelező türelmi időt ír elő a kézhezvételtől, a szolgáltató azonban ezt a felszólítás keltezési napjától számolja, majd a szabálytalan határidő eredménytelen letelte után korlátozza az igénybe vett szolgáltatást, ez pedig jogsértő, tekintettel a tényre, hogy a levelek kézhezvétele és a feladás dátuma között egy hetes különbség is lehet. További mulasztás volt a szolgáltató részéről, hogy a 2015-ben a Hatóság határozatában előírt intézkedési tervet nem készített, így az annak megfelelő intézkedéseket sem tette meg.

Az NMHH a Telekom jogsértésének piacra gyakorolt hatását különösen jelentősnek ítélte, tekintve, hogy a szolgáltató a magyar elektronikus hírközlési piac egyik legnagyobb szereplője, így magatartása a versenytársak gyakorlatát is befolyásolja. A bírság kiszabásakor a hírközlési hatóság azt is figyelembe vette, hogy a tartozás megfizetése után az előfizetőknek mennyi utánajárást igényel a visszakapcsolási díj töröltetése.

Az NMHH felszólította a Telekomot a jogsértő magatartás beszüntetésére, és a céget 60 millió forint, vezető tisztségviselőjét pedig 1,5 millió forint összegű bírsággal sújtotta. A döntéssel szemben a szolgáltató jogorvoslattal élhet.