Beutazási enyhítések 2020. szeptember 5-től

Szeptember 4-én éjjel megjelent határbeléptetési korlátozásokkal kapcsolatos enyhítő rendelkezések léptek hatályba szombaton, 2020. szeptember 5-én, amelyek a korábbi rendelethez képest az alábbi enyhítéseket tartalmazzák:

Kulturális intézmények munkavállalói:

  • A magyar állampolgárokkal azonos megítélés alá esnek a magyarországi kulturális intézmények foglalkoztatottjai is, ha külföldön megrendezésre kerülő kulturális rendezvényen fellépőként vagy technikai személyzetként való részvételüket követően lépnek be Magyarország területére.

Külföldön készült tesztek elfogadása:

  • Az eddigiekkel ellentétben már elfogadásra kerül első tesztként a schengeni térség valamely országában, az Egyesült Államokban, vagy Kanadában végzett – egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő – SARS-CoV-2 PCR teszt is, ha az magyar vagy angol nyelvű okirattal igazolásra kerül.

Üzleti célú utazásokkal kapcsolatos szabályozások:

  • Korlátozás nélkül lehet Magyarországra belépni, ha a belépéskor igazolásra kerül, hogy üzleti célú utazásról van szó. Ez az eset vonatkozik, mind a külföldről Magyarországra utazó személyekre, valamint a Magyarországról külföldi üzleti útról hazatérő személyekre is. Azonban amennyiben az üzleti cél igazolásával kapcsolatban kétség merülne fel, úgy az előző rendelet szerinti általános belépési szabályok alkalmazása a szükséges.

Sportesemények, kulturális események:

  • A sportesemények miatti belépésekkel megegyező megítélés alá került a Magyarország területére kulturális esemény miatt beutazó fellépő, vagy technikai személyzet belépése. A sporteseményre, a sportrendezvényre, illetve a kulturális rendezvényre professzionális okokból érkező személy akkor is beléphet Magyarország területére, ha a sporteseményt, a sportrendezvényt, illetve a kulturális rendezvényt megelőző 3 napon belül, egy alkalommal elvégzett, az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő, molekuláris biológiai vizsgálat – SARS-CoV-2 PCR teszt – eredményét tartalmazó, magyar vagy angol nyelvű okirattal igazolja, hogy SARS-CoV-2 koronavírus a szervezetében a vizsgálat időpontjában nem volt kimutatható.
  • A nemzetközi sportesemény vagy kulturális rendezvény nézője is beléphet Magyarország területére a belépéskori egészségügyi vizsgálatot követően, ha bemutatja az eseményre vonatkozó jegyét, valamint a belépést megelőző 3 napon belül, egy alkalommal elvégzett, az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő, molekuláris biológiai vizsgálat – SARS-CoV-2 PCR teszt – eredményét tartalmazó, magyar vagy angol nyelvű okirattal igazolja, hogy SARS-CoV-2 koronavírus a szervezetében a vizsgálat időpontjában nem volt kimutatható. Az ezen okból beengedett személy köteles Magyarország területét a belépést követő 72 órán belül elhagyni.