Eljárást indított a GVH az online társkereső be2-val szemben

A Gazdasági Versenyhivatal amiatt indított versenyfelügyeleti eljárást az online társkereső szolgáltatást nyújtó be2 S.à.r.l. (be2)-val szemben, mert a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmát feltételezetten megsértette.

A GVH már korábban is, az ún. ICPEN Sweep-et követően beszámolt arról, hogy kiterjedtebb figyelmet kíván fordítani azon oldalak gyakorlatainak megvizsgálására, amelyek online társkereső szolgáltatást nyújtanak. Ennek fényében a be2 magatartását tükröző piaci jelzések – melyek a GVH tudomására jutottak – következtében határozta el a GVH a versenyfelügyeleti eljárás megindítását. Ennek függvényében vizsgál a Versenyhivatal több olyan, a www.be2.hu által tanúsított, az online felületen nyújtott szolgáltatással kapcsolatos magatartást, amelyek miatt felvetődhet a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak a be2 általi folytatása.

A GVH számos ponton megvizsgálja a weboldal működtetését, például azt is, hogy

 • csakugyan ingyenesen nyújtja-e az online szolgáltatását, vagy felmerülhetnek-e esetleges korlátozások a tagok számára;
 • a prémium előfizetés automatikus meghosszabbodására vonatkozó, valamint ezen időtartam alatt nyújtandó pénzbeli ellenszolgáltatásra irányuló tájékoztatást egy átlagos fogyasztó észreveheti-e;
 • a tájékoztatásában feltüntetett, a szolgáltatását igénybe vevők száma hiteles információ-e;
 • a honlapján úgy tette-e közzé a szolgáltatás leírását az általános szerződési feltételekkel (ÁSZF) együtt, hogy az magában foglalja-e azon információkat, melyek a fogyasztó számára a szolgáltatás véleményezéséhez szükségesek; valamint
 • a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződés felmondásáról való tájékoztatás, kereskedelmi kommunikáció sérti-e a tisztességes kereskedelmi gyakorlat követelményét:

  ->> figyelemmel arra, hogy míg a szolgáltatás igénybevétele egy egyszerű kattintással megtörténhet, addig annak felmondása alaki feltételekhez, követelményekhez kötött és így például csak úgy tudja a fogyasztó a szerződést érvényesen felmondani, ha azt postai úton megküldi a szolgáltatónak;
  ->> figyelemmel arra, hogy kereskedelmi kommunikációk eltérő gyakorlatot mutatnak a szerződés felmondásának határidejére vonatkozóan, így annak megkeresése indokolatlan terhet ró a fogyasztóra;
  ->> figyelemmel arra, hogy a fogyasztó döntési opcióit nem egyenletes szisztéma alapján jeleníti meg (pl. a fogyasztó profiljának megszüntetésének a lehetőségét a többi lehetőségtől elválasztva, máshol mutatja).

Az eljárás megindításának ténye nem jelenti feltétlenül annak megállapítását, hogy a vállalkozás jogsértő módon járt el. Az eljárás a kérdéses tények rendezésére, valamint ebből következően a feltételezett jogsértés bizonyítására irányul.

Az eljárás lefolytatására három hónapos időtartam áll rendelkezésre, amelyet indokolt esetben két alkalommal, maximum két hónappal lehet meghosszabbítani.