Az Európai Unió Bíróságának döntése szerint fényképek más internetes oldalakon történő közzététele esetén a szerző újabb engedélyére van szükség

Az Európai Unió Bírósága 2018. augusztus 7-i sajtóközleményében jelentette meg a Land Nordrhein-Westfalen kontra Dirk Renckhoff ügyben meghozott ítéletét, mely szerint „valamely internetes oldalon a szerző engedélyével szabadon hozzáférhetővé tett fényképnek valamely másik internetes oldalon történő online elérhetővé tételéhez e szerző újabb engedélyére van szükség. Az ilyen online elérhetővé tétellel ugyanis a fényképet új közönség számára teszik hozzáférhetővé.”

Dirk Renckhoff fényképész annak érdekében indított keresetet Észak-Rajna-Vesztfália szövetségi tartománnyal szemben, hogy tiltsák el fényképének többszörözésétől, illetve kártérítés megfizetését is kérte. A fényképész ugyanis engedélyezte egyik fényképének közzétételét egy utazásokkal kapcsolatos internetes oldalon, a fényképet azonban a németországi Észak-Rajna-Vesztfália szövetségi tartomány területén található egyik középiskola tanulója letöltötte és felhasználta dolgozatában, mely dolgozatot aztán az iskola internetes oldalán közzétették. A fényképész szerint ezzel megsértették szerzői jogait, hiszen ő csupán az utazási oldal üzemeltetőinek adott felhasználási jogot.

Az információs társadalomban a szerzői és szomszédos jogok egyes vonatkozásainak összehangolásáról szóló, 2001. május 22-i 2001/29/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerint a mű szerzőjének főszabály szerint kizárólagos joga van e mű nyilvánossághoz közvetítésének engedélyezésére, illetve annak megtiltására. Az irányelv célja a szerzők megfelelő díjazásának biztosítása műveik felhasználása után.

A Bíróság ítélete szerint a „nyilvánossághoz közvetítés” fogalma kiterjed egy korábban a szerző engedélyével közzétett fénykép másik internetes oldalon való online elérhetővé tételére, melyet ez esetben „hozzáférhetővé tételnek”, és ennek következtében „közvetítési cselekménynek” kell minősíteni, hiszen ezáltal a szerzői jogi védelem alatt álló művet nem csak azon közönség számára teszik hozzáférhetővé, akiket a szerző az engedélyezéskor figyelembe vett, hanem olyan új közönség számára is, akik azon internetes oldal felhasználóiból állnak, amelyen a szerző engedélye nélkül tették azt elérhetővé.

A Bíróság megállapította, hogy a művek minden olyan harmadik személyek általi felhasználását jogsértőnek kell tekinteni, amelyhez a szerző előzetesen nem járult hozzá.

A fénykép, mint szellemi alkotás képezheti szerzői jogi védelem tárgyát, amennyiben az a szerző olyan alkotása, amely a szerző szabad és kreatív önkifejezése által tükrözi a személyiségét.

A Bíróság végezetül kiemelte, hogy a védett műnek online elérhetővé tételét meg kell különböztetni a hozzáférhetővé tételétől, ami valamely olyan kattintható link segítségével történik, amely arra a másik internetes oldalra vezet át, ahol azt eredetileg közzétették. Annak pedig nincs különösebb jelentősége, hogy a szerzői jog jogosultja kifejezetten nem korlátozta a fénykép internethasználók általi felhasználásának lehetőségét.