Eltörlésre került a reklámhordozókat terhelő építményadó

A helyi adókról szóló törvény 2020. július 14. napján kihirdetett módosításai keretében eltörlésre került az önkormányzat illetékességi területén lévő ingatlanon elhelyezett, a településkép védelméről szóló törvény szerinti reklámhordozókat terhelő építményadó, amely módosítás a kihirdetését követő napon lépett életbe.