Gazdálkodó szervezetek hivatalos elérhetőségének bejelentése a rendelkezési nyilvántartásba

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény (E-ügyintézési tv.) szerint a gazdálkodó szervezetek 2017. augusztus 31-ig kötelesek bejelenteni elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségüket az ügyintézési rendelkezések nyilvántartásába.

Hivatalos elérhetőségként olyan elérhetőség adható meg, amely egyértelműen azonosíthatóan kizárólag az adott szervezet elérhetősége, alkalmas a küldés és fogadás időpontjának, valamint az átvevő személynek egyértelmű elektronikus azonosítására, garantálja a dokumentum sértetlen fogadását, kezeli a sikertelen kézbesítés eseteit, és alkalmas a kézbesítéssel kapcsolatos visszaigazolásokra.

Gazdasági társaságok a bejelentési kötelezettséget azzal is teljesítik, ha az elektronikus kapcsolattartásra szolgáló hivatalos elérhetőségüket a cégjegyzékbe bejelentik.

A fentiekkel egy időben módosult a cégtörvény is, melynek értelmében 2018. január 1-jétől a cégjegyzék kötelezően tartalmazza majd a cégeknek az E-ügyintézési tv. szerinti hivatalos elérhetőségét, azonban a hivatalos elérhetőség nyilvántartásba vételét a cégek ezt megelőzően is kérhetik.