Módosult a számlán feltüntetendő kötelező adatokra vonatkozó szabály

Januártól módosult az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény számlák kötelező adattartalmára vonatkozó rendelkezése. A korábbi egymillió forintos értékhatárhoz képest januártól százezer forintra módosult azon értékhatár, mely alapján a számla kötelező tartalmi eleme a terméket beszerző, szolgáltatást igénybe vevő adószáma, amennyiben a terméket beszerző, szolgáltatást igénybevevő adóalanyra az áthárított adó a 100 000 forintot eléri vagy meghaladja és a termék értékesítője, szolgáltatás nyújtója gazdasági céllal belföldön telepedett le, ennek hiányában pedig lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye van belföldön. Az új szabály a 2017. január 1-jén, vagy ezt követően kiállított számlák esetében alkalmazandó. A nem megfelelő adattartalom miatt a számla kibocsátója bírsággal sújtható, a számla befogadója részéről pedig az adólevonási jog gyakorlására vonatkozó tárgyi feltétel nem teljesül.