Jogellenes adatkezelés miatt bírságolta meg a NAIH a szcientológiai egyházat

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 20-20 millió forint adatkezelési bírsággal sújtotta a Magyarországi Szcientológia Egyházat és annak központi szervezetét jogellenes adatkezelés miatt.

A NAIH megállapítása szerint nem tartották be az adatbiztonság követelményeit, nem tettek eleget előzetes tájékoztatási kötelezettségüknek, valamint megszegték a tisztességes adatkezelés és a célhoz kötött adatkezelés elvét is. Továbbá jogalap nélkül kezeltek adatokat, a hívőket nem tájékoztatták megfelelően az adatkezelésről, ezenfelül személyes adatokat továbbítottak harmadik országba, jogellenesen.

A vizsgálatra azután került sor, hogy a NAIH-hoz több panasz is érkezett a jogellenes adatkezelést illetően. A tavaly év végén tartott szemle alkalmával több dossziét is lefoglaltak, ezek a hívők életéről, az egyház által elvárt elvekkel ellenes cselekményekről szóló információkat tartalmaztak. Találtak hívőkkel kapcsolatos levelezést, valamint a munkatársakkal kapcsolatos információkat tartalmazó dossziékat is, és voltak etikai dossziék az egyház belső igazságszolgáltatásának irataival.

A vizsgálat kiderítette, hogy mivel az egyház nem jelöli meg egyértelműen az adatkezelő személyét, és rengeteg olyan személyes adatot tárol, melyek kezeléséhez pontosabban és követhetőbben kellene meghatározni az adatkezelés célját, ezáltal olyan “információs erőfölény” alakul ki az egyház oldalán, amely rendkívül sérti az érintettek jogait személyes adataik védelmének és magánéletük tiszteletben tartásának vonatkozásában.

A munkatársaknak például rengeteg személyes (például egészségügyi, pénzügyi, politikai) és intim adatot kell megosztaniuk magukról, a NAIH szerint ezek felvétele jogszabálysértő.

A bírság kiszabásakor figyelembe vették azt is, hogy több mint 78 000 az érintettek száma az ügyben. Az egyház még fellebbezhet a hatóság határozatával szemben.