Kihirdették a médiaszolgáltatásokkal kapcsolatos törvények módosításáról szóló törvénycsomagot

2019. augusztus 1. napján lép életbe a hétfőn kihirdetett médiaszolgáltatásokkal kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló törvénycsomag, amely a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvényen (a továbbiakban: Médiatörvény) túl a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény (ún. Médiaalkotmány), valamint a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (ún. Szerzői jogi törvény) rendelkezéseit érinti.

A törvénymódosítások egy része a tagállamok audiovizuális médiaszolgáltatások nyújtására vonatkozó egyes törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseinek összehangolásáról szóló 2010/13/EU irányelvnek (Audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv) a változó piaci körülményekre tekintettel való módosításáról szóló 2018. november 14-i (EU) 2018/1808 irányelvnek való megfelelést szolgálja.

A törvénycsomag módosította a Médiatörvény egyes kiskorúakkal kapcsolatos rendelkezéseit: bevezette a kiskorúak adatainak kereskedelmi céllal történő kezelésének tilalmát, a termékmegjelenítés tilalmát 14 éven aluli kiskorúaknak szóló műsorok tekintetében, valamint módosultak a kiskorúaknak szóló műsorok reklámmal való megszakításának szabályai is.

A Médiatörvény dohánytermékek reklámjának tilalma kiegészült a cigarettákra, az e-cigarettákra és utántöltő flakonokra is.

Továbbá – többek között, de nem kizárólag – módosultak a szolgáltatók műsorkvótái is, valamint a Médiatanács eljárási szabályai és a pályázatokra vonatkozó szabályok is.