A Kormány 2020. március 18. napján kihirdetett gazdasági intézkedéscsomagjának rendelkezései

A Kormány 2020. március 18. napján kihirdetett gazdasági intézkedéscsomag rendelkezéseinek főbb elemei az alábbiak:

1. Magánszemélyek és vállalkozások – a 2020. március 18. napján huszonnégy órakor fennálló szerződések alapján már folyósított, hitelező által üzletszerűen nyújtott – hitel- és kölcsönszerződésből, illetve pénzügyi lízingszerződésből eredő fizetési kötelezettségeik tőke-, kamat-, és díjfizetési kötelezettségeikre vonatkozóan 2020. december 31. napjáig fizetési haladékot kapnak.

A 2020. március 19. napjától felvett fogyasztói hitelek THM-je nem lehet magasabb a jegybanki alapkamat 5 százalékponttal növelt mértékénél.

A veszélyhelyzet fennállása alatt lejáró szerződések 2020. december 31. napjáig meghosszabbodnak.

2. A súlyosan érintett szektorokra vonatkozó rendelkezések:
A turisztikai, vendéglátóipari, szórakoztatóipari, filmipari, szerencsejátékot, előadóművészetet, rendezvényszervezői, és sportszolgáltatást nyújtó vállalkozások, jelentős kedvezményekben részesülnek:
– 2020. március, április, május, június hónapokra a munkáltató mentesül a munkabéreket terhelő közterhek megfizetése alól,
– az egészségügyi szolgáltatási járulék összegét havi 7710 forintban maximalizálják,
– a turizmusfejlesztési hozzájárulást nem kell megfizetniük 2020. március 1. és 2020. június 30. közötti időszakra,
– a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti szerződései nem felmondhatóak 2020. június 30-ig és a bérleti díj nem emelhető ezen időszak alatt.
A személyszállítási szolgáltatást végző kisadózó vállalkozások mentesülnek a kisadózó vállalkozások tételes adófizetési kötelezettségük alól, valamint a kisvállalati adóról szóló törvény szerinti adófizetési kötelezettségük alól.

3. A Munka Törvénykönyvét a veszélyhelyzet megszűnését követő 30 napig az alábbi új szabályok figyelembe vételével kell alkalmazni:
– a munkáltató a munkaidő-beosztást bármikor egyoldalúan módosíthatja – úgy, hogy az előzetes közlésre vonatkozó 96 órás előírást nem köteles betartani,
– a munkáltató az otthoni munkavégzést vagy a távmunkavégzést egyoldalúan elrendelheti,
– a munkáltató a munkavállaló egészségi állapotának ellenőrzése érdekében a szükséges és indokolt intézkedéseket megteheti.

4. Ezen felül a munkáltató és a munkavállaló a veszélyhelyzet időtartama alatt közös megállapodással eltérhet a Mt. rendelkezéseitől a munkavállaló hátrányára is.

A fentiekkel kapcsolatos további részletszabályokat a Kormány külön rendeletekben fogja meghatározni.