Magyar Kereskedelmi és Iparkamara hozzájárulás 2020. március 31-ig

A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény alapján a gazdálkodó szervezetek minden évben kamarai hozzájárulást kötelesek fizetni, amelynek összege 5.000,- Ft/év, és a tárgyév március 31-ig kell teljesíteni, azaz idén 2020. március 31-ig.

A kamarai hozzájárulásról szóló részletes tájékoztató elérhető a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara honlapján, az alábbi linken:

https://www.bkik.hu/hu/ugyintezes/gazdalkodo-szervezetek-kotelezo-kamarai-regisztracioja/tajekoztato-a-kotelezo-kamarai-regisztraciorol

A meg nem fizetett kamarai hozzájárulás köztartozás, amelyet az állami adóhatóság adók módjára hajt be.