Megjelent a közérdekű adatigénylések meggyorsításáról szóló törvény a Magyar Közlönyben

Elfogadta az Országgyűlés a Kormány az Európai Bizottsággal való megegyezés érdekében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslatát, mely javaslat két ponton módosította az információszabadság-törvényt: egyrészt tartalmazza a közérdekű adat megismerésére irányuló igénnyel összefüggésben indítható perek lefolytatásának gyorsításához, illetve az e perek hatékonyságának növeléséhez szükséges módosításokat, másrészt létrehozza a bárki számára elérhető, Központi Információs Közadat-nyilvántartást, amely tartalmazná a költségvetési szervek, illetve a helyi és nemzetiségi önkormányzatok 5 millió forintot elérő költségvetési támogatásainak, közbeszerzéseinek, szerződéseinek és kifizetéseinek adatait.

Az Európai Bizottsággal való megegyezés érdekében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény módosításáról szóló 2022. évi XL. törvény 2022. november 14-én jelent meg a Magyar Közlönyben. Ezt követően a Magyar Közlöny mellékletében 2022. november 15-én közzétették a törvényhez tartozó végső előterjesztői indoklásokat is. A fenti módosítások 2022. december 31-én lépnek hatályba.