Megújult a Magyar Reklámetikai Kódex

Az Önszabályozó Reklám Testület (ÖRT) és a Magyar Reklámszövetség (MRSZ) kodifikációs bizottsága az elmúlt két évben széleskörű szakmai egyeztetés keretében, mintegy 24 szervezet javaslatainak összehangolásával, több mint 30 ülés alkalmával aktualizálta a Magyar Reklámetikai Kódexet, mely munkában irodánk vezetője, Dr. Pánszky Gyula is, a kodifikációs bizottság tagjaként, tevékenyen részt vett.

(A kodifikációs bizottság tagjai abc sorrendben): Dr. Bacher Gusztáv az MRSZ Etikai Bizottságának elnöke; Dr. Fazekas Ildikó az ÖRT igazgatója; Fülöp Szilvia az MRSZ főtitkára és Etikai Bizottságának tagja; Gerendi Zsolt az ÖRT főtitkára; Dr. Pánszky Gyula az MRSZ Jogi Tagozatának elnöke).

A frissített normagyűjtemény a 2015-től alkalmazott magatartási szabályok gyűjteményét váltja fel. Az új Kódexet a szervezetek vezetői ünnepélyes keretek között 2023. április 4-én írtak alá, s 2023. június 30-tól hatályos.

A Magyar Reklámetikai Kódex egy olyan szakmai konszenzuson alapuló dokumentum, amelynek aláírói nemcsak kötelezettséget vállalnak a Kódexben foglalt magas etikai normák betartására, hanem annak betartatását is biztosítják a már közzétett reklámokkal kapcsolatos panaszok elbírálásával. A szakma számára ez a normagyűjtemény útmutató az etikus reklámok készítésére és a fogyasztók tiszteletben tartására. A Kódex általában nem tér ki a jogszabályi előírásokra, azokat ismertnek tekinti.

Sok más jelentős változás mellett, a modernizált normagyűjteményben teljeskörű átdolgozáson esett át a környezetvédelemmel és fenntarthatósággal kapcsolatos reklámokról szóló rész (22. cikkely), tükrözve az ezen a téren az elmúlt években bekövetkező számottevő társadalmi hozzáállás-változást.

A Kódex 12. és 29. cikkelye foglalkozik a gyermekeknek és fiatalkorúaknak szóló reklámozással, vagy a szerepeltetésükkel készült reklámokkal, de a gyermek és fiatalkorúak védelmét szolgáló kitételek az egyes iparág specifikus részekben is megjelennek, amely mutatja, hogy a reklámtevékenység során ennek a szempontnak a fontossága jelentősen nőtt.

Tekintettel a 2018-tól érvényes uniós (GDPR) és hazai adatvédelmi jogi változásokra és a gyakorlati tapasztalatokra, az új Kódexben önálló fejezet alatt és jelentősen átdolgozva jelenik meg az adatvédelem (8. cikkely).

A korábbi, csak alkoholos italok reklámjára vonatkozó szabályok kibővültek azokra az alkoholmentes italokra is, amelyek alkoholtartalmú ital márkanevét viselik (18. cikkely), valamint új tartalomként került be közvetlenül a szerencsejátékokat szabályozó cikkely után önálló szakaszként a fogadási tippszolgáltatással kapcsolatos reklám is (21. cikkely).

Az új Kódex III., digitális térben közzétett reklámokat szabályozó fejezetében az influenszermarketingre vonatkozó szabályok (27. cikkely) vadonatúj szakaszban jelennek meg, támaszkodva a Gazdasági Versenyhivatal korábban kiadott ajánlásainak tartalmára.