Bevezetik a földhivataloknál az e-ingatlan-nyilvántartást

Döntött a Kormány az E-ingatlan-nyilvántartás című projekt megvalósításáról, amelynek célja, hogy az ingatlan nyilvántartást elektronikus adatbázissá fejlessze, tekintettel arra, hogy az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény hatálybalépése óta eltelt több mint húsz évben olyan jelentős társadalmi és gazdasági változások történtek, amelyek új igényeket támasztanak a jogi szabályozással és az elektronikus ügyintézéssel szemben.

Az e-ingatlan-nyilvántartási rendszer elektronizálja az az ingatlan-nyilvántartási eljárásokat, amelynek következtében csökken a földhivatali eljárások átfutási ideje és költségszintje, valamint nő a jogbiztonság.

A műszaki fejlesztéssel párhuzamosan az Országgyűlés elfogadta az ingatlan nyilvántartásról szóló 2021. évi C. törvényt (a továbbiakban: Inytv.), amely 2024. február 1-jén lép hatályba. Az ingatlan-nyilvántartás vezetésének részletes szabályait az Inytv. végrehajtásáról szóló kormányrendelet-tervezet tartalmazza.

Az Inytv. végrehajtási rendelete többek között meghatározza az ingatlanok nyilvántartott adatait, a művelési ágakat és a művelés alól kivett területeket, felsorolja az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezhető jogokat és tényeket, megállapítja a tulajdoni lap tartalmát, a tulajdoni lap-másolat fajtáit (szemle, teljes másolat, ügyleti tulajdoni lap-másolat) és azok tartalmát, meghatározza az egyes jogok és tények bejegyzésének szabályait, a bejegyzéshez szükséges okiratokat és azok alaki, tartalmi kellékeit, valamint az ingatlan-nyilvántartási eljárás szabályait. Az ingatlan-nyilvántartási eljárásban az Inytv. lehetővé teszi az automatikus döntéshozatalt, melynek részletszabályait, valamint azokat az eseteket, amikor automatikus döntéshozatalnak nincs helye, a kormányrendelet-tervezet állapítja meg.