Módosul a KATA tv.

Kihirdetésre került a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény (a továbbiakban: „KATA tv.”) 2021. január 1-jétől hatályba lépő módosításait tartalmazó törvény.

A módosítások következtében módosul a kisadózó vállalkozások adójának mértéke az alábbi esetekben:

 • ha Art. szerinti kifizető olyan kisadózó vállalkozásnak juttat bevételt, amellyel kapcsolt vállalkozási viszonyban áll, e juttatás után a juttatás hónapját követő hónap 12. napjáig 40%-os mértékű adót állapít meg, vall be és fizet meg,
 • ha a kisadózó vállalkozás olyan, külföldi illetőségű jogi személytől, egyéb szervezettől szerez bevételt, amellyel kapcsolt vállalkozási viszonyban áll, e bevétel után az annak megszerzése hónapját követő hónap 12. napjáig 40 százalékos mértékű adót fizet,
 • ha az Art. szerinti kifizető a tárgyévben ugyanazon kisadózó vállalkozásnak az év elejétől összesítve 3 millió forintot meghaladó összegű bevételt juttat, a 3 millió forintot meghaladó összegű juttatás után 40 százalékos mértékű adót fizet, azonban adó alapjának meghatározása során nem kell számításba venni azt az összeget,
  • amely után a kifizető, mint kapcsolt vállalkozástól megszerzett összeg után 40 százalékos mértékű adót köteles fizetni,
  • amelyet a kifizető az Egészségbiztosítási Alapból származó finanszírozásként juttat az egészségügyi szolgáltató kisadózó vállalkozásnak,
  • amelyet a kifizető jogszabályban meghatározott díjszabás alapján juttat az arra jogosult kisadózó vállalkozásnak, vagy
  • amelyet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerint költségvetési szerv kifizető juttat a kisadózó vállalkozásnak.

A 40%-os adó megfizetése nem mentesíti a kisadózót a tételes adó megfizetésétől. (A tételes adó mértéke nem változott a módosítás következtében.)

A módosítás következtében magánszemély egyetlen jogviszonyával összefüggésben jelenthető be kisadózóként, vagyis megszűnik azon lehetőség, hogy egynél több vállalkozásban legyen valaki kisadózó magánszemély. A NAV csak az első kérelmet hagyja jóvá, minden további ilyen kérelem visszautasításra kerül, ha az adott személy már szerepel kisadózóként más vállalkozásban.

Fentieken felül többek között módosulnak még a kisadózókkal kapcsolatos adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettségek is.