Munkáltatók és az erkölcsi bizonyítványok adatkezelése

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) január végén kiadta nem hivatalos állásfoglalását az erkölcsi bizonyítványok munkáltató által történő bekérése kapcsán. A NAIH állásfoglalásában kifejtette, hogy a bűncselekményekre, illetve a kapcsolódó biztonsági intézkedésekre vonatkozó személyes adatok a munkáltató által az alábbi esetekben kezelhető:

  • törvényi felhatalmazás alapján – ilyen eset például, ha a munkáltató tevékenységében kiskorúak nevelése, felügyelete, gondozása vagy gyógykezelése tartozik (Mt. 44/A. §); vagy
  • munkáltató jogos érdekében áll, amelyre kizárólag abban az esetben kerülhet sor, ha az közhatalmi szerv felügyelete alatt történik és az adatkezelést az érintett jogai és szabadságai tekintetében megfelelő garanciákat nyújtó uniós vagy tagállami jog lehetővé teszi; vagy ha az a tagállami jog szerinti kollektív szerződés alapján lehetséges.

Az adatkezelésre vonatkozólag kiemelte a NAIH, hogy kizárólag az erkölcsi bizonyítvány bemutatására szólíthatja fel a munkáltató a munkavállalót, arról azonban másolatot nem készíthet, az eredeti okiratot nem tárolhatja.