A német Szövetségi Versenyhatóság döntött a Facebook adatkezelése kapcsán felmerülő erőfölénnyel kapcsolatban

A német Szövetségi Versenyhatóság a Facebook adatkezelése kapcsán megállapította, hogy a Facebook az általa gyűjtött adatok által tesz szert versenyelőnyre, a hatóság megállapította, hogy a Facebook adatkezelése nem felel meg a felhasználók kárára a GDPR rendelkezéseinek, főleg a tekintetben, hogy a Facebook által tulajdonolt további vállalkozások (Whatsapp, Instagram, stb.) által begyűjtött adatok összekapcsolásával, valamint harmadik felektől begyűjtött adatok felhasználásával valósul meg.

A hatóság kiemelte, hogy a Facebook domináns piaci helyzetét az általa gyűjtött adatoknak köszönheti, azonban, mivel az adatkezelése a felhasználók kizsákmányolásával jár, így versenyjogi jogsértést is elkövet a társaság, mivel a többi versenytársat akadályozza ez a kizsákmányoló gyakorlat, mert ők nem képesek ilyen mértékű adathalmazok begyűjtésére.

A hatóság többek között megtiltotta a Facebooknak az adatkezelésének jelenlegi formában történő folytatását, felszólította, hogy fejezze be jelenlegi gyakorlatát a már meglévő adatbázisokon és módosítson az adatkezelésén a jövőbeli gyakorlat tekintetében is.

A Facebook előrebocsátotta, hogy fellebbezni fog a Hatóság döntése ellen, a Facebook szerint a népszerűség nem jelent tisztességtelen erőfölényt.