Októbertől csak csökkentett információtartalmú céginformáció lekérésére lesz ingyenesen lehetőség

Elfogadta az Országgyűlés a Magyarország 2020. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló törvényjavaslatot, melyben többek között módosítják a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvényt is. A törvénymódosítás 2019. október 1-jétől lép hatályba.

Míg korábban a céginformációs szolgálat a cégjegyzékben szereplő fennálló vagy törölt adatok, valamint a bejegyzési (változásbejegyzési) kérelem elektronikusan rögzített, még be nem jegyzett adatainak a megismerését betekintéssel bárki számára ingyenesen és korlátozásmentesen biztosította, az új rendelkezés értelmében a céginformációs szolgálat az erre a célra szolgáló honlapján, azonosítást követően, jogszabályban meghatározottak szerint biztosítja csak ingyenesen a céginformációt. Ingyenes céginformációként ismerhető meg a cég neve, székhelye, cégjegyzékszáma, esetleges európai egyedi azonosítója (EUID), főtevékenysége, képviseletére jogosult személyek adatai, továbbá arra vonatkozó adatok, hogy a cég végelszámolás, felszámolás, kényszertörlés alatt áll. A csökkentett információtartalmú céginformációt csak havonta meghatározott alkalommal lehet majd ingyenes lekérni.

Az ingyeneses elérhető adatok köréből kiesik többek között a cégbejegyzés dátuma, a létesítő okirat kelte, a cég fő tevékenysége melletti tevékenységei, a jegyzett tőkéje, a könyvvizsgálóinak adatai, felügyelőbizottsági tagjainak adatai, a cég statisztikai számjele, adószáma, bankszámlaszámai, a cég elektronikus elérhetősége, és tulajdonosainak adatai.

Fentiek értelmében tehát októbertől nem lehet már a Cégjegyzéken keresztül ingyenes tárolt cégkivonatot lekérni, hanem „online, valósidejű céginformáció biztosítására kerül sor.” Az ingyenes céginformációt havonta, meghatározott alkalommal lehet lekérni, az igénylő azonosítását követően. A cégjegyzék adatainak megismerésére ellenszolgáltatás mellett van lehetőség.

A törvénymódosítás egy új, ingyenes szolgáltatást is garantál, mely szerint a cég minden cégjegyzékbe bejegyzett adatainak változásáról elektronikus értesítést kap, továbbá a céginformációs szolgálat a cég hivatalos elektronikus elérhetőségére minden hónapban – ingyenesen – közokirati formában kiállított, elektronikus cégkivonatot küld.