Októbertől emelkednek a közjegyzői díjak

2018. október elsejétől hatályba lép a közjegyzői díjszabásról szóló 22/2018. (VIII.23.) IM rendelet (továbbiakban: „Díjrendelet”), mely a korábbi 1991-es rendeletet váltja fel. Az újonnan hatályba lépő Díjrendelet figyelembe veszi az 1992 óta bekövetkezett gazdasági, társadalmi változásokat, például az átlagkereset növekedését.

A Magyar Közjegyzői Kamara vonatkozó tájékoztatója szerint a Díjrendelet nem módosítja a fizetési meghagyásos eljárások, az európai fizetési meghagyásos eljárások valamint a végrehajtási eljárások díjtételeit, ezeket külön jogszabályok szabályozzák.

A Díjrendelet érintetlenül hagyja továbbá az olyan gazdaságilag és társadalmilag kiemelt jelentőségű ügyeket, mint a hitelbiztosítéki nyilvántartással kapcsolatos eljárások, az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó – kamattámogatással érintett – kölcsönszerződés és jelzálogszerződés közokiratba foglalása, az élettársi nyilatkozatok tétele, a házastársi vagyonjogi szerződések megkötése vagy például a végrendeletek országos nyilvántartásba történő bejegyzése.

A közjegyző díja továbbra is munkadíjból és költségtérítésből tevődik össze, a munkadíjat pedig ugyanúgy az ügyérték vagy a tevékenységre fordított idő alapján kell kiszámítani. Amennyiben megállapítható az ügyérték, úgy a munkadíj egy fix összegből és az ügyérték %-ban meghatározott hányadából tevődik össze, mint eddig, azonban a Díjrendelet a munkadíj fix összegét megemeli 200.000.000 Ft ügyértékig minden sáv esetén 4500 Ft-tal.

Amennyiben az ügyérték nem megállapítható, úgy a közjegyzői munkadíjat a megkezdett munkaórák alapján számítják. Októbertől a tevékenységre fordított idő szerinti munkadíj is több mint kétszeresére emelkedik, a jegyzőkönyvi tanúsítvány és az okirat megőrzés munkadíja például óránként 3000,- Ft-ról 8250,- Ft-ra emelkedik, a jognyilatkozat, végrendelet okiratba foglalásának óradíja 6000,- Ft helyett 11.000,- Ft lesz.

Emelkednek a közjegyzői eljárások díjtételei is, például az okiratról készült másolat, kiadmány és kivonat hitelesítésének munkadíja is több mint a duplájára emelkedik.