2019. április 2-án lépett hatályba az új keresetlevél nyomtatvány rendelet

2019. április 2-án lépett hatályba a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazandó nyomtatványokról szóló 6/2019. (III. 18.) IM rendelet, mely a jogi képviselő nélkül eljáró fél által alkalmazandó nyomtatványokat tartalmazza.

A tavaly januárban hatályba lépett polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (új Pp.) gyökeresen megváltoztatta a polgári perek lefolytatásának szabályait.

Az új Pp. többek között kötelezően használható nyomtatványokat vezetett be a jogi képviselő nélkül eljáró felek részére így téve egyszerűbbé a polgári peres eljárásokat.

Az új Pp. hatályba lépése óta eltelt időszak alatt a nyomtatványokkal kapcsolatosan felgyűlt tapasztalatok szerint indokolttá vált egy teljesen új nyomtatvány-rendelet megszületése.

Az Országos Bírósági Hivatal és az Igazságügyi Minisztérium együttműködésének köszönhetően megszületett rendelet a korábbi nyomtatványokat lényegesen rövidebbé, egyszerűbbé és közérthetőbbé tette, melynek köszönhetően remélhetőleg a polgári peres jogérvényesítés egyszerűbbé válik, és az eljárások is hamarabb lezárulnak majd.