Újabb intézkedéseket hozott a Kormány a lépcsőzetes nyitás harmadik fokozataként

A négymilliomodik COVID-19 elleni oltóanyaggal történő védőoltás első dózisa beadásának napját követő napon lép hatályba a Kormány 194/2021. (IV. 26.) számú rendelete a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának harmadik fokozatára tekintettel a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedéseket szabályozó kormányrendeletek módosításáról.

A lépcsőzetes nyitás következő fokozataként a Kormány újabb intézkedéseket hozott, melyek végrehajtása érdekében az alábbiak szerint módosították a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) számú, a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának első fokozatáról szóló 144/2021. (III. 27.) számú, valamint a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. (III. 5.) számú kormányrendeletet:

a) A 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendeletet kiegészítették védettségi igazolvány használatának és a jogosultság igazolásának általános szabályaival az alábbiak szerint:

 • Koronavírus ellen védett személy az, aki ezt a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet szerinti hatósági igazolvány (a továbbiakban: védettségi igazolvány) bemutatásával igazolja.
 • Ha valamely jog a koronavírus elleni védettség esetén gyakorolható, a jogosultság igazolása érdekében a személy felhívható a védettségi igazolvány bemutatására.
 • Ha valamely jog a tizennyolcadik életévét be nem töltött személy által gyakorolható, az e jogot gyakorolni szándékozó hatodik életévét betöltött személy életkorát személyazonosító igazolványával, útlevelével, vezetői engedélyével vagy diákigazolványával igazolja.
 • Ha valamely jog a tizennyolcadik életévét be nem töltött személy által gyakorolható, az e jogot gyakorolni szándékozó hatodik életévét betöltött személy a jog gyakorlására való jogosultsága igazolása érdekében felhívható életkorának az életkor megállapítására alkalmas módon való igazolására.
 • A tizennyolcadik életévét be nem töltött személy életkorának ellenőrzése mellőzhető, ha a kiskorúság ténye nyilvánvaló.
 • A koronavírus elleni védettség igazolása során az érintett a védettségi igazolványon feltüntetett személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány bemutatására külön is felhívható.
 • A védettségi igazolvány meglétét vagy az életkort ellenőrző szerv vagy személy jogosult az érintett személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványán szereplő adatok megismerésére, azzal, hogy az adatokat semmilyen módon nem rögzítheti.

b) A 484/2020. (XI. 10.) számú és a 104/2021. (III. 5.) számú módosították és kiegészítették az alábbiak szerint:

Sportrendezvények, kulturális események

A sportrendezvényen nézőként a koronavírus ellen védett személy, valamint a felügyelete alatt lévő tizennyolcadik életévét be nem töltött személy abban az esetben vehet részt, ha a sportrendezvény tervezett befejezési időpontja legkésőbb este 11 óra.

A jegy megváltásával látogatható kulturális eseményen nézőként a koronavírus ellen védett személy, valamint a felügyelete alatt lévő tizennyolcadik életévét be nem töltött személy vehet részt.

A nézők jelenlétében megtartott kulturális esemény helyszínén este 11 óra és reggel 5 óra között az ott foglalkoztatottak kivételével tilos tartózkodni.

Zenés, táncos rendezvényeket továbbra is tilos szervezni, tartani, illetve tilos a zenés, táncos rendezvény helyszínén tartózkodni.

Vendéglátó üzletek

A vendéglátó üzleten belül reggel 5 óra és este 11 óra között a koronavírus ellen védett személy, valamint a felügyelete alatt lévő tizennyolcadik életévét be nem töltött személy számára a tartózkodás, és a megrendelt étel, illetve ital elfogyasztása megengedett.

A vendéglátó üzletek belső tereiben a koronavírus ellen védett személyek és a felügyeletük alatt lévő kiskorúak maszk viselésére nem kötelesek. A vendéglátó üzletek kerthelyiségeiben és teraszain nem kötelező a maszkviselés (a koronavírus ellen nem védett személyek számára sem).

Szálláshelyek

A szálláshelyen a koronavírus ellen védett személy, valamint a felügyelete alatt lévő tizennyolcadik életévét be nem töltött személy tartózkodása megengedett. A szálláshelyen vendégként tartózkodó személy nem köteles maszkot viselni.

A szálláshelyen jogszerűen tartózkodó koronavírus ellen védett személy a szálláshelyen található játékkaszinót, illetve kártyatermet látogathatja.

Színház, mozi, kulturális intézmények látogatása

Az alábbi helyszíneket a koronavírus ellen védett személy, valamint a felügyelete alatt lévő tizennyolcadik életévét be nem töltött személy látogathatja:

 • mozi,
 • közfürdő,
 • állatkert, vadaspark,
 • kalandpark, a vidámpark,
 • játszóház
 • muzeális intézmény
 • nyilvános könyvtári ellátást biztosító intézmény,
 • kép- és hangarchívum,
 • közművelődési intézmény,
 • közösségi színtér és
 • integrált kulturális intézmény

Fenti helyszíneken este 11 óra és reggel 5 óra között – az ott foglalkoztatottak kivételével – tilos tartózkodni.

Jégpályák, uszodák, edző- és fitnesztermek és a sportlétesítmények látogatása

A jégpályák, az uszodák, az edző- és fitnesztermek és a sportlétesítmények a versenyszerűen sportoló, immáron viszont csak a tizennyolcadik életévét be nem töltött nem védett személy és az őt felkészítő sportszakember számára edzésen vagy sportrendezvényen való részvétel céljából, valamint a koronavírus ellen védett személy számára látogathatóak.

A versenyszerűen sportoló tizennyolcadik életévét be nem töltött személy életkorát és versenyszerű sportoló minőségét, valamint az őt felkészítő sportszakember e minőségét igazolja.

Este 11 óra és reggel 5 óra között kizárólag az ott foglalkoztatott, továbbá – edzésen vagy sportrendezvényen való részvétel céljából –a versenyszerűen sportoló tizennyolcadik életévét be nem töltött személy, és az őt felkészítő sportszakember, valamint koronavírus ellen védett személy és az őt felkészítő sportszakember tartózkodhat.

A játékkaszinókban, illetve a kártyatermekben az ott foglalkoztatottak kivételével kizárólag a koronavírus ellen védett személy tartózkodhat.

Az ott foglalkoztatottak kivételével a játékkaszinóban, illetve a kártyateremben este 11 óra és reggel 5 óra között tilos tartózkodni.

Az összes helyszínre vonatkozó általános szabályok:

 • Aki a koronavírus elleni védettségét vagy az életkorát e rendeletben meghatározott módon nem igazolja, annak a belépését meg kell akadályozni.
 • A rendezvényeken, kulturális eseményeken, szálláshelyeken, vendéglátó üzletekben foglalkoztatott személy, ha a koronavírus elleni védettséget nem igazolja, köteles maszkot viselni. A maszkhasználat nem tiltható meg.
 • A rendezvényeken, kulturális eseményeken, szálláshelyeken, vendéglátó üzletekben nézőként, vendégként tartózkodó koronavírus ellen védett személy és a felügyelete alatt lévő tizennyolcadik életévét be nem töltött személy nem köteles maszkot viselni.
 • Családi esemény vagy magánrendezvény továbbra is csak abban az esetben szervezhető, illetve tartható a helyszíneken, ha azon az egy időben jelenlévők száma nem haladja meg a tíz főt.
 • Szintén továbbra is tilos a helyszíneken zenés, táncos rendezvényt szervezni, illetve tartani.

c) A 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendeletet kiegészítették az alábbiak szerint:

A védettségi igazolvány közokirat, a hamis, hamisított vagy más nevére szóló valódi védettségi igazolvány felhasználására a hamis, hamisított vagy más nevére szóló valódi közokirat felhasználására vonatkozó jogkövetkezmények irányadóak.

A Kormány 191/2021. (IV. 23.) számú rendeletével a kijárási tilalom kezdetét este 11 órára módosította, jelen rendelet értelmében a kijárási tilalom kezdetének időpontja a feloldás harmadik fokozatának hatályba lépésével este 11 óráról éjfélre fog módosulni, az üzletekben este 11 óráig lesz lehetőség vásárolni.

A magán- és családi rendezvények tekintetében a 2020 novemberében elrendelt korlátozások fennmaradnak, a közterületen, tömegközlekedésben, boltokban továbbra is kötelező a maszkhasználat, továbbá kerülendő a csoportosulás, és tilos a gyülekezés.