Büntetik a védettségi igazolvánnyal való visszaélést

2021. május 1-jén jelent meg a Kormány 220/2021. (V. 1.) számú rendelete a védettségi igazolással való visszaélés elleni fellépésről, melynek értelmében aszerint módosították a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvényt, hogy aki a SARS-CoV-2 koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló kormányrendeletben meghatározott

  • hamis közokiratot vagy magánokiratot készít,
  • közokirat vagy magánokirat tartalmát meghamisítja,
  • hamis, hamisított vagy más nevére szóló valódi közokiratot vagy magánokiratot felhasznál,
  • információs rendszerbe adatot jogosulatlanul vagy jogosultsága kereteit megsértve bevisz, megváltoztat, töröl vagy hozzáférhetetlenné tesz, bűntett miatt öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Az okirat-hamisítás fentiek szerinti minősített esete alapján büntetendő az is, aki az ott meghatározott közokiratot, magánokiratot forgalomba hoz, vagy azzal kereskedik, vagy bűncselekmény elkövetése céljából az ehhez szükséges vagy ezt könnyítő jelszót vagy számítástechnikai programot készít, forgalomba hoz, vagy azzal kereskedik.