Kormányrendelet a koronavírus ellen védett személyek utazásával kapcsolatos rendelkezésekről

2021. április 29-én lépett hatályba a Kormány 203/2021. (IV. 29.) számú rendelete a koronavírus ellen védett személyek utazásával kapcsolatos rendelkezésekről, mely szerint a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendeletet kiegészítették aszerint, hogy a rendelet hatálya nem terjed ki:

  • arra a személyre, aki a határátlépés során a koronavírus elleni védettségét védettségi igazolvány, valamint személyazonossága igazolására alkalmas hatósági igazolvány felmutatásával igazolja, valamint
  • arra a személyre, aki olyan ország által kiállított védettségi igazolással rendelkezik, amely a védettségi igazolások kölcsönös elfogadásáról szóló kétoldalú megállapodást kötött Magyarországgal, és az ezen ország által a részére kiállított koronavírus elleni védettséget igazoló hatósági igazolvány felmutatásával a koronavírus elleni védettségét igazolja.

Továbbá felhatalmazást kapott a külpolitikáért felelős miniszter, hogy a határrendészetért felelős miniszterrel egyetértésben, rendeletben állapítsa meg azon államokat, amelyek érvényes, a védettségi igazolások kölcsönös elfogadásáról szóló kétoldalú megállapodást kötöttek Magyarországgal.

A külgazdasági és külügyminiszter 2021. május 5-én hatályba lépett 10/2021. (V. 5.) KKM rendelete szerint a védettségi igazolások kölcsönös elfogadásáról szóló kétoldalú megállapodást kötött ország:

a) Bahreini Királyság,
b) Horvát Köztársaság,
c) Montenegrói Köztársaság,
d) Szerb Köztársaság,
e) Szlovén Köztársaság.

A külpolitikáért felelős miniszter az érintett állam Magyarország által elfogadott védettségi igazolásának mintáját a Kormány hivatalos honlapján közzéteszi.