Módosították a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló rendeletet

2021. május 22-én lépett hatályba aKormány 273/2021. (V. 22.) Korm. rendelete, mely szerinta járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendeletet (továbbiakban: „Rendelet”) módosították aszerint, hogy a Rendelet hatálya nem terjed ki:

a) arra a személyre, aki olyan ország által kiállított védettségi igazolással rendelkezik, amely a védettségi igazolások kölcsönös elfogadásáról szóló kétoldalú megállapodást kötött Magyarországgal, és az ezen ország által a részére kiállított koronavírus elleni védettséget igazoló hatósági igazolvány felmutatásával a koronavírus elleni védettségét igazolja,

b)  arra a személyre, aki olyan ország által kiállított védettségi igazolással rendelkezik, amely ország viszonyában Magyarország a védettségi igazolásokat egyoldalúan elismeri, és az ezen ország által a részére kiállított koronavírus elleni védettséget igazoló hatósági igazolvány felmutatásával a koronavírus elleni védettségét igazolja

Továbbá kiegészítették aszerint, hogy a Rendelet hatálya nem terjed ki arra a tizennyolcadik életévét be nem töltött személyre, aki a fenti b) pont, és az alábbi pont szerinti személy felügyelete alatt áll, és vele együtt lépi át Magyarország határát:

  • arra a személyre, aki a határátlépés során a koronavírus elleni védettségét védettségi igazolvány, valamint a védettségi igazolványon feltüntetett személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány felmutatásával igazolja.

Felhatalmazást kapott továbbá a külpolitikáért felelős miniszter, hogy a határrendészetért felelős miniszterrel egyetértésben, rendeletben állapítsa meg azon államokat, amelyek védettségi igazolását Magyarország egyoldalúan elismeri. Az így meghatározott országok körét azok járványügyi helyzetétől vagy ezzel kapcsolatos intézkedésétől függően – ideértve egy ország tekintetében az egyoldalú kedvezmény visszavonását is – a külpolitikáért felelős miniszter a határrendészetért felelős miniszterrel egyetértésben hatályon kívül helyezheti vagy módosíthatja.

A külgazdasági és külügyminiszter 2021. május 22-én hatályba lépett 17/2021. (V. 22.) KKM rendelete szerint Magyarország a védettségi igazolásokat az alábbi ország tekintetében ismeri el: Románia.