Újabb intézkedéseket hozott a Kormány a lépcsőzetes nyitás ötödik fokozataként

A parlament május 18-án megszavazta a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény módosítását, mely szerint az őszi ülésszak első ülésnapját követő 15. napig meghosszabbították azt.

2021. május 23-án, azaz az ötmilliomodik COVID-19 elleni védőoltás első dózisa beadásának napját követő napon lépett hatályba a Kormány 264/2021. (V. 21.) számú rendelete a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának ötödik fokozatára tekintettel a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedéseket szabályozó kormányrendeletek módosításáról.

Módosították a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendeletet, a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. (III. 5.) Korm. rendeletet, a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának első fokozatáról szóló 144/2021. (III. 27.) Korm. rendeletet, valamint a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának harmadik fokozata kapcsán a sportrendezvényekre vonatkozó egyes szabályokról szóló 202/2021. (IV. 29.) Korm. rendeletet az alábbiak szerint:

Családi eseményekre, magánrendezvényekre, lakodalmakra vonatkozó rendelkezések

 • családi eseményen vagy magánrendezvényen – az ott foglalkoztatottakon kívül – egy időben lakodalom esetén legfeljebb kétszáz fő, a lakodalmon kívül minden más családi esemény vagy magánrendezvény esetén legfeljebb ötven fő lehet jelen.
 • A családi eseményen vagy magánrendezvényen a válogatott lemezbemutatás vagy élő előadás útján nyújtott zeneszolgáltatás megengedett.
 • Ha a családi eseményt vagy a magánrendezvényt vendéglátó üzletben vagy szálláshelyen tartják, akkor ha a vendéglátó üzlet vagy szálláshely területére (vagy a vendéglátó üzlet vagy szálláshely többi részétől elzárt helyiség területére) – az ott foglalkoztatottakon kívül – a rendezvény résztvevőin kívül más nem léphet be, abban az esetben a családi eseményen vagy a magánrendezvényen a koronavírus ellen nem védett személy is részt vehet, a résztvevők pedig nem kötelesek maszkot viselni.

Zenés, táncos rendezvényekre vonatkozó rendelkezések

 • A zenés, táncos rendezvény helyszínén, életkorra való tekintet nélkül kizárólag koronavírus ellen védett személy tartózkodhat.
 • Tilos zenés, táncos rendezvényt koronavírus ellen nem védett személyek számára szervezni, tartani, meghirdetni, arra fellépőket, illetve nézőket toborozni.
 • A zenés, táncos rendezvény helyszínén koronavírus ellen nem védett személy is foglalkoztatható, azzal, hogy – a fellépők kivételével – a zenés, táncos rendezvény teljes időtartama alatt köteles maszkot viselni.
 • Nem minősül zenés-táncos rendezvénynek a kulturális esemény, ha az előadó-művészet valamennyi ágának fellépése céljából megtartott esemény az e művészet céljára rendelt helyszínen kerül megtartásra, előre megváltott ülőhelyre szóló jegy ellenében látogatható, és a néző az előadás időtartama alatt az előre megváltott ülőhelyén köteles tartózkodni.

Sportfesztiválokra vonatkozó rendelkezések

 • Sportfesztivál az olyan sportesemény, amelyen a sportról szóló törvény szerinti versenyszerűen sportoló mellett a szabadidős sportoló is részt vehet.
 •  A sportfesztiválon a koronavírus ellen nem védett, a sportról szóló törvény szerinti versenyszerűen sportoló is elindulhat.

Gyűlésekre vonatkozó rendelkezések

 • Ha a gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó gyűlésen ötszáz főnél kevesebben vannak jelen, azon a koronavírus ellen nem védett személy is részt vehet.
 • Ha ötszáz fő vagy ennél több személy van jelen, azon kizárólag a koronavírus ellen védett személy, valamint a felügyelete alatt lévő tizennyolcadik életévét be nem töltött személy vehet részt.
 • Tilos a gyülekezési jogról szóló 2018. évi LV. törvény 10. § (7) bekezdése szerinti spontán gyűlésen részt venni.

Egyéb rendezvényekre vonatkozó rendelkezések

 • Ha a sportrendezvénynek, a kulturális eseménynek, a családi eseménynek vagy magánrendezvénynek, valamint zenés, táncos rendezvénynek nem minősülő rendezvényt („egyéb rendezvény”) a szabadtéren tartják, és azon – az ott foglalkoztatottakon kívül – ötszáz főnél kevesebben vannak jelen, azon a koronavírus ellen nem védett személy is részt vehet.
 • Ha ötszáz fő vagy ennél több személy van jelen, azon kizárólag a koronavírus ellen védett személy, valamint a felügyelete alatt lévő tizennyolcadik életévét be nem töltött személy vehet részt.
 • Ha az egyéb rendezvényt zárt térben tartják, a rendezvényen – az ott foglalkoztatottakon kívül – kizárólag a koronavírus ellen védett személy, valamint a felügyelete alatt lévő tizennyolcadik életévét be nem töltött személy vehet részt.
 • az egyéb rendezvényen foglalkoztatott személy – ide nem értve a fellépőket –, ha a koronavírus elleni védettséget nem igazolja, köteles maszkot viselni.

Vallási közösségek szertartása – beleértve a házasságkötést, valamint a temetést – nem minősül rendezvénynek. A szertartás megtartásáról a vallási közösség dönt.

További rendelkezések

 • megszűnt a kijárási tilalom
 • megszűnt az üzletek, vendéglátó üzletek és más helyszínek a járványhelyzetre tekintettel elrendelt kötelező zárási időpontja
 • eltörlésre került a kötelező közterületi maszkviselési kötelezettség
 • szabad a sport a közterületeken, legyen szó akár egyéni, akár pedig csapatsportról
 • 16–18 éves korosztály koronavírus ellen védett személy felügyelete nélkül járhat például étterembe, moziba, ha rendelkezik védettségi igazolvánnyal.