Újabb módosítás a maszkviselési szabályokban

2020. október 29-én került kihirdetésre a Kormány 468/2020. (X. 29.) Korm. rendelete a járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelet módosításáról, mely szerint 2020. november 2. napjától az ország egész területén kötelező az orrot, valamint a szájat folyamatosan elfedő maszk viselése a zenés, táncos rendezvény helyszínén, a vendéglátó üzletekben történő vásárlás, illetve munkavégzés során, valamint vendégként való tartózkodás esetén.

Az olyan üzletben, vagy rendezvényen, ahol vendéglátó tevékenységet is folytatnak, a helyszín étel, illetve ital kiszolgálására kialakított területén kizárólag az ott megvásárolt étel és ital elfogyasztásának időtartama alatt nem kell a maszkot viselni.

Ha a rendezvényen élő előadás útján nyújtanak zeneszolgáltatást, a fellépőnek nem kell a maszkot viselnie.

Azt a személyt, aki a maszkot a rendezvény szervezője vagy a rendezvény helyszínének üzemeltetője, vagy annak alkalmazottja, vagy a vendéglátó üzlet üzemeltetője vagy annak alkalmazottja felszólítására sem viseli a jogszabályban meghatározott módon, a szervező vagy üzemeltető köteles a látogatásból kizárni, és gondoskodni arról, hogy a rendezvényt vagy vendéglátó üzletet elhagyja.

Míg korábban a maszkviselési kötelezettség első, második, harmadik és negyedik alkalommal történő megsértése más-más jogkövetkezményekkel járt, november 2-től a kereskedelmi hatóság az ellenőrzés során vagy a rendőrség értesítése alapján az alábbi jogkövetkezményeket szabhatja ki, akár együttesen is:

a) figyelmeztetést alkalmaz,
b) 100 000 forinttól 1 000 000 forintig terjedő bírságot szabhat ki, vagy
c) az üzletet, illetve a helyiséget legalább egy napra, legfeljebb egy év időtartamra ideiglenesen bezárathatja.

A kereskedelmi hatóság a fenti jogkövetkezmények alkalmazásánál az üzemeltető vagy szervező által tett, a jogszerű állapot helyreállítására irányuló intézkedéseket figyelembe veszi.

Jelen rendeletében a kormány kereskedelmi hatóságként a rendőrséget is kijelölte az ellenőrzések lefolytatása, illetve a fenti jogkövetkezmények alkalmazása céljából.