2018. december 3-án lép hatályba a területi alapú tartalomkorlátozással szembeni (geo-blocking) rendelet

2018. december 3-án lép hatályba az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/302. rendelete, melynek célja az Unión belül a vevők állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan megkülönböztetésének megakadályozása az online kereskedelemben.

Az Európai Parlament fontosnak tartja a belső piacban rejlő lehetőségek teljes mértékű kiaknázását és az áruk és a szolgáltatások szabad mozgásának biztosítását. E rendelettel kívánnak fellépni azokkal a kereskedőkkel szemben, akik letiltják vagy korlátozzák a hozzáférést online interfészükhöz vagy áruikhoz és szolgáltatásaikhoz más tagállamból érkező vevők számára (e gyakorlat „területi alapú tartalomkorlátozás”, azaz „geo-blocking” néven ismert), illetve velük szemben eltérő árakat, értékesítési és fizetési és hozzáférési feltételeket alkalmaznak, melynek következtében korlátozzák a vevők jogait és megakadályozzák azt, hogy a vevők kihasználhassák a bővebb választékból és a legkedvezőbb feltételekből eredő előnyöket.

A megkülönböztető gyakorlat nagymértékben hozzájárul ahhoz, hogy a határokon átnyúló ügyletek aránya az Unión belül viszonylag alacsony, ami megakadályozza a belső piac teljes növekedési potenciáljának elérését.

A rendelet csak arra kötelezi a kereskedőket, hogy biztosítsák más EU tagállamból érkező vevők megrendelésének fogadását és teljesítését, illetve azonos árakat kell alkalmazniuk, azonban a termék külföldi szállítását már nem kötelesek biztosítani. Ilyen esetben lehetővé kell tegyék a termék személyes átvételét, vagy azt, hogy tőlük azt saját költségen elszállíttassák.