Készülőben a GDPR salátatörvény

A kormány szeptemberben elkészítette Az egyes törvényeknek az Európai Unió adatvédelmi reformjával összefüggő módosításáról szóló kormány-előterjesztést, másnéven a GDPR salátatörvény tervezetét, amely jelenleg közigazgatási egyeztetés alatt áll. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság október 19-én közzétette állásfoglalását.

Az előterjesztés 75 törvény módosítására vonatkozó rendelkezést tartalmaz, így ezzel a törvénnyel módosítanák többek között a Munka törvénykönyvét, a Csődtörvényt, a Közúti közlekedésről szóló törvényt, az Országgyűlésről szóló törvényt és még sok más ágazati jogszabályt. A tervezet sok törvény tekintetében csak terminológiai helyesbítést tartalmaz, azonban egyes törvények esetében jelentős változtatásokat hozhat

Érintett törvények listája:

 1. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosítása
 2. A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosítása
 3. A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosítása
 4. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény módosítása
 5. A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény módosítása
 6. A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény módosítása
 7. A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény módosítása
 8. A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény módosítása
 9. A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény módosítása
 10. A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény módosítása
 11. A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény módosítása
 12. A munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény módosítása
 13. Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény módosítása
 14. Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény módosítása
 15. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény módosítása
 16. A fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény módosítása
 17. A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény módosítása
 18. A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény módosítása
 19. A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény módosítása
 20. Az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló 2003. évi III. törvény módosítása
 21. Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény módosítása
 22. A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény módosítása
 23. A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény módosítása
 24. A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény módosítása
 25. Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény módosítása
 26. A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény módosítása
 27. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosítása
 28. A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény módosítása
 29. A humángenetikai adatok védelméről, a humángenetikai vizsgálatok és kutatások, valamint a biobankok működésének szabályairól szóló 2008. évi XXI. törvény módosítása
 30. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosítása
 31. Az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról szóló 2008. évi XLV. törvény módosítása
 32. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény módosítása
 33. Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény módosítása
 34.  A bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény módosítása
 35. A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény módosítása
 36. Az ágazati párbeszéd bizottságokról és a középszintű szociális párbeszéd egyes kérdéseiről szóló 2009. évi LXXIV. törvény módosítása
 37.  A minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény módosítá
 38.  Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény módosítása
 39.  A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosítása
 40. A Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény módosítása
 41. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény módosítása
 42.  A polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvény módosítása
 43. A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény módosítása
 44. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosítása
 45. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosítása
 46.  A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény módosítása
 47. Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosítása
 48. A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény módosítása
 49. A termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény módosítása
 50.  A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény módosítása
 51.  A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény módosítása
 52. A Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében történő információcseréről, továbbá egyes rendészeti tárgyú törvények ezzel, valamint a Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításáról szóló 2012. évi CLXXXI. törvény módosítása
 53.  A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosítása
 54. Az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítésmegosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény módosítása
 55. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény módosítása
 56. Az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvény módosítása
 57. Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény módosítása
 58.  A körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról szóló 2013. évi LXXXVIII. törvény módosítása
 59. A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény módosítása
 60. A panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény módosítása
 61.  A gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásáról szóló 2013. évi CLXXV. törvény módosítása
 62. Az egységes közszolgáltatói számlaképről szóló 2013. évi CLXXXVIII. törvény módosítása
 63.  A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény módosítása
 64.  A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény módosítása
 65.  A kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény módosítása
 66. A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény módosítása
 67. A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati viszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény módosítása
 68. A nemzeti akkreditálásról szóló 2015. évi CXXIV. törvény módosítása
 69.  Az arcképelemzési nyilvántartásról és az arcképelemző rendszerről szóló 2015. évi CLXXXVIII. törvény módosítása
 70. Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény módosítása
 71.  Az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény módosítása
 72.  A szerzői jogok és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok közös kezeléséről szóló 2016. évi XCIII. törvény módosítása
 73. A bírósági peres és nemperes eljárásokra adott általános meghatalmazások közhiteles nyilvántartásáról szóló 2017. évi XLIII. törvény módosítása
 74. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény módosítása
 75. Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény módosítása