Az adózó mentesülhet a kiszabott adóbírság ötven százalékának megfizetése alól

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény vezette be a 216. §-a szerinti feltételes adóbírság-kedvezményt, mely igénybevételének feltételei az elsőfokú határozat elleni fellebbezési jogról történő lemondás és az előírt adókülönbözet esedékességig történő megfizetése.

Az adóbírság-kedvezmény érvényesítése esetén az adózó mentesül a kiszabott adóbírság ötven százalékának megfizetése alól. A fenti feltételek teljesítése esetén a kedvezmény automatikusan jár, külön kérelmet nem szükséges benyújtani (a fellebbezési joglemondó nyilatkozaton kívül), és az adóhatóság nem is értesíti külön az adózót.

A teljesítendő feltételek részletes szabályairól a Nemzeti Adó- és Vámhivatal oldalán tájékozódhat.

A feltételes adóbírság-kedvezmény igénybevétele esetén nemcsak fellebbezést, de felügyeleti intézkedés iránti kérelmet sem lehet benyújtani. Amennyiben az adózó nem nyújt be fellebbezést, azonban nem is mond le annak lehetőségéről a fellebbezési határidőben, úgy elesik az adóbírság-kedvezménytől, de később felügyeleti intézkedés iránti kérelmet még benyújthat.

A feltételes adóbírság-kedvezmény igénybevételéhez kapcsolódó formanyomtatványok a NAV honlapjáról letölthetők az alábbi linken.