Az óvodák és bölcsődék újranyitásával kapcsolatos rendelkezések

A Kormány a kijárási korlátozással kapcsolatosan az alábbiakról rendelkezett az óvodák és bölcsődék újranyitása és a nyári táborok megszervezése kapcsán.

A Magyar Közlöny 2020. május 20-i számában megjelent vonatkozó rendelet értelmében Budapest és az ország fővároson kívüli területe tekintetében a korábbi korlátozásenyhítő szabályokkal összhangban az óvodák és bölcsődék újranyitása tárgyában hozott rendelkezések kéthetes időszaki eltéréssel kerülnek bevezetésre az alábbiak szerint:

1. Az óvodák és bölcsődék újranyitása

2020. május 25-étől a Budapest főváros területén kívül működő óvodák és bölcsődék, mini bölcsődék, családi bölcsődék és munkahelyi bölcsődék (a továbbiakban együtt: bölcsőde), 2020. június 2-ától pedig a budapesti óvodák és bölcsődék a veszélyhelyzet előtti szokásos rendben működnek, a gyermekeket az óvodai nevelésben, illetve a bölcsődei ellátásban való részvétel jogszabályi feltételei szerint, további feltételek előírása nélkül fogadják.

Az óvodák és a bölcsődék 2020. augusztus 31-éig legfeljebb két hétre zárhatnak be.

2. Adatszolgáltatás

Az óvodai nevelésben részt vevő gyermekek számáról az óvodák kötelesek naponta adatot szolgáltatni az Oktatási Hivatal által működtetett Köznevelés Információs Rendszere (KIR rendszer) használatával, a KIR rendszerben meghatározott adattartalommal, továbbá tájékoztatják az adott feladatellátási helyük szerinti település polgármesterét.

A bölcsődék fenntartói – a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről szóló 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltak szerint – szintén kötelesek a bölcsődében ellátott gyermekekről minden munkanap végéig adatot szolgáltatni az igénybevevői nyilvántartásba.

3. A nyári táborok szervezésével kapcsolatos rendelkezések

2020. június 16. napjától kezdődően a gyermek- és ifjúsági táborok – napközi és ottalvós szervezésben egyaránt – megtarthatóak.