A Kormány a járványügyi veszélyhelyzet keretében újabb enyhítő szabályokat vezetett be

Hivatkozva a kijárási korlátozás enyhítésével kapcsolatosan megjelent korábbi hírlevelünkre, a Kormány a járványügyi veszélyhelyzet keretében 2020. május 15-én és 2020. május 16-án újabb enyhítő szabályokat vezetett be az alábbiak szerint:

1. Az ország – Budapest kivételével – teljes területére vonatkozó szabályozás:

A Budapest és Pest megye területén kívül alkalmazott korábbi enyhítő rendelkezéseket Pest megyére is kiterjesztették, illetve további rendelkezéseket is hoztak az ország fővároson kívüli területére, tehát a korábbi rendelkezéseket az alábbi eltérésekkel kell alkalmazni:

I. Vendéglátó üzletekre, játszóterekre, szálláshelyekre vonatkozó rendelkezések

• 2020. május 18. napjától – Budapest kivételével – az ország teljes területén az alábbi rendelkezések lépnek életbe:
– vendéglátó üzlet belső (zárt) részében – így különösen az étteremben, a kávézóban, a cukrászdában, a büfében, a presszóban – a védőtávolság megtartásával megengedett a tartózkodás és a megrendelt étel, illetve ital elfogyasztása, azonban az ott dolgozók – a vendégek által látogatható területen – kötelesek a szájat és az orrot eltakaró eszközt (például orvosi maszk, sál, kendő) viselni;
– a szabadtéri játszóterek szintén nyitva tarthatnak és fogadhatnak látogatókat;
– szálláshely fogadhat vendéget, és a vendégek számára az ott-tartózkodás megengedett.

II. Családi rendezvényekre vonatkozó rendelkezések

• 2020. június 1. napjától a temetést, valamint a házasságkötést követő családi rendezvény – Budapest kivételével – az ország teljes területén megtartható, ha a résztvevők száma nem haladja meg a 200 főt. A házasságkötés és a házasságkötést követő családi rendezvény vendéglátó üzletben, valamint szálláshelyen is megtartható, és azon zenés szolgáltatás biztosítható.

2. Budapestre vonatkozó szabályozás:

I. A kijárási korlátozással kapcsolatos rendelkezések

• A kijárási korlátozás 2020. május 18. napjától megszüntetésre kerül.

II. 65 év feletti személyek védelmére vonatkozó intézkedések

• 65. életévét betöltött személyek élelmiszerüzletet, drogériát, gyógyszertárat, gyógyszert, gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletet 9.00 óra és 12.00 óra közötti időben látogathatják, ezen időintervallum alatt az ott dolgozók kivételével kizárólag 65. életévét betöltött személy tartózkodhat.
• A piacok tekintetében a kerületi önkormányzat eltérően rendelkezhet, azonban kötelesek a 65. életévüket betöltött személyek részére megfelelő idősávot kijelölni.

III. Védelmi intézkedések

• Mindenki köteles a szociális érintkezést – a közös háztartásban élők kivételével – a lehető legkisebb mértékűre korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot tartani. Ezen védőtávolság megtartása mellett a közterületek, parkok is látogathatóak.
• Mindenki köteles üzletben történő vásárlás és tömegközlekedési eszközökön való tartózkodás során a szájat és az orrot eltakaró eszközt (például orvosi maszk, sál, kendő) viselni.

IV. Az üzletekre, éttermekre, fürdőkre és egyéb intézményekre vonatkozó védelmi intézkedések

• Valamennyi üzlet nyitva tarthat és a vásárlók által látogatható;
• A vendéglátó üzlet – így különösen az étterem, a kávézó, a cukrászda, a büfé, a presszó – kerthelyiségében vagy teraszán a tartózkodás és a megrendelt étel, illetve ital elfogyasztása megengedett;
• A vendéglátó üzleten belül – az ott foglalkoztatottak kivételével – tartózkodni tilos. Kivételt képez az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása;
• A strand, valamint a szabadtéri fürdő nyitva tarthat és látogatható;
• A szabadtéri múzeum és állatkert nyitva tarthat és látogatható;
• A szolgáltatások szabadon bárki által igénybe vehetők, a szolgáltatás biztosítása céljából működő üzlet nyitva tarthat és látogatható;
• A védőtávolság megtartásához szükséges feltételek biztosításáról a látogatható helyek üzemeltetői kötelesek gondoskodni;
• A vendéglátó üzletben a védőtávolság betartását asztaltársaságonként kell érteni;
• A vendéglátó üzlet üzemeltetőjének e rendelet hatálybalépésétől 2020. szeptember 1. napjáig nem kell a közterület-használati díjat megfizetnie a vendéglátó üzlet közterületen működő terasza után;
• A felsőoktatási intézmény a hallgatók által a rektor döntése szerinti rendben látogatható. A felsőoktatási intézmény kollégiuma hallgatók általi látogatása tilos; a védőtávolság megtartásához szükséges feltételek biztosításáról a rektor gondoskodik.

V. Rendezvényekre vonatkozó intézkedések

• A rendezvények megtartására vonatkozó korlátozásoktól eltérően vallási közösség szertartása, továbbá a polgári házasságkötés és temetés tartható;
• A vallási közösség szertartása, továbbá – a házasuló felek kivételével – a polgári házasságkötés és temetés során biztosítani kell a védőtávolság megtartását;
• 2020. június 15. napjától a temetést, valamint a házasságkötést követő családi rendezvény megtartható, ha a résztvevők száma nem haladja meg a 200 főt. A házasságkötés és a házasságkötést követő családi rendezvény vendéglátó üzletben, valamint szálláshelyen is megtartható és azon zenés szolgáltatás is biztosítható.