Az új polgári perrendtartásról szóló törvényt tárgyalja az Országgyűlés

2016. október 3-án kezdődött meg az új polgári perrendtartásról szóló törvényjavaslat részletesvita-szakasza az Országgyűlésben.

A javaslat indoklása szerint az új törvény célja a perhatékonyság rendszerszintű megvalósítása, a felek közötti egyeztetés előmozdítására irányuló eljárási szabályok kialakítása, az osztott perszerkezet bevezetése, a csoportperek szabályainak megalkotása, a professzionális pervitel biztosítása érdekében a kötelező jogi képviselet kialakítása a törvényszékeken, valamint az elektronizáció szerepének megerősítése.

A javaslat elfogadása esetén az új törvény rendelkezéseit a 2018. január 1-jén és az azt követően indult perekben kell majd alkalmazni.