Módosult az adózás rendjéről szóló törvény

A módosításokkal szűkült a lehetőség arra, hogy az adótartozással rendelkezők részesedésük eladásával próbáljanak kibújni a helytállási kötelezettség alól. Az új rendelkezések alapján az  adó megfizetésére kötelezhető a jogi személy tartozásaiért korlátozottan felelős, részesedését átruházó tag vagy részvényes (kivéve Nyrt. esetén) a jogi személytől nem behajtható adótartozás átruházott részesedéssel arányos részének erejéig, amennyiben a tag/részvényes a részesedésének átruházásakor a jogi személyben a szavazati jogok 25%-át elérő vagy azt meghaladó részesedéssel rendelkezett, és a részesedés átruházásakor a jogi személy adótartozásának összege a jogi személy jegyzett tőkéjének 50%-át meghaladja, feltéve, hogy a tag/részvényes ez utóbbi körülményről a részesedés átruházásakor tudott, vagy az arra vonatkozó információkról az adóhatóságtól tájékoztatást kérhetett volna.

A fenti helytállási kötelezettség azonban nem terheli a tagot/részvényest, amennyiben igazolja, hogy a jogi személy az adószám megállapításával kapcsolatos törvényben meghatározott okból nem tudta a részesedés átruházásáig megfizetni az adótartozást, vagy azt, hogy a részesedés átruházását megelőzően a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően megtörtént a legfőbb szerv kötelező összehívása és az előírt döntés meghozatala, illetve a tőkevesztésre tekintettel a kötelező átalakulás, valamint az adótartozás megfizetése, illetve a jogszabályi rendelkezések teljesítése érdekében a tag/részvényes tagsági jogaival élve a tőle elvárható minden intézkedést megtett.

A határozat meghozatalára a hatóságnak főszabály szerint az adótartozás behajtása eredménytelenségének megállapításától számított 90 napos jogvesztő határidőn belül van lehetősége.