Kikerült az iskolaszövetkezeti foglalkoztatás az Mt. hatálya alól

Az egyes iskolaszövetkezetekkel összefüggő törvények módosításáról szóló törvény 2016. szeptember 1. napjától hatályon kívül helyezte a Munka Törvénykönyvének (Mt.) azon rendelkezéseit melyek az iskolaszövetkezet és tagja közötti munkaviszony különös szabályait rögzítették, ezzel egyidejűleg az iskolaszövetkezeti foglalkoztatás szabályai átkerültek a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény (Sztv.) törvény rendelkezései közé.

A módosítások alapján a diákok és iskolaszövetkezetek között a továbbiakban nem munkaszerződést, hanem személyes közreműködésről szóló tagsági megállapodást kell kötni, melyre a Polgári Törvénykönyv megbízásra vonatkozó szabályait kell megfelelően alkalmazni, a munkavégzésére pedig az Mt. egyes, Sztv-ben megjelölt szabályai irányadóak.

A Sztv. rögzíti a megállapodás kötelezői tartalmi elemeit, rendelkezéseket tartalmaz a napi munkaidőre, azonban többek között a szabadság, a díjazás és fiatal munkavállalók munkajogi védelme kapcsán az Mt. vonatkozó szabályait rendeli alkalmazni.

Az áttérésre a szövetkezetek év végéig kaptak határidőt, a módosítás hatályba lépésekor fennálló iskolaszövetkezeti munkaviszonyokat legkésőbb 2016. december 31-ig kell a fentiek szerinti tagsági megállapodások megkötésével kiváltani, ennek hiányában a munkaviszony – illetve a fenti rendelkezéseknek nem megfelelő tagsági megállapodás – 2017. január 1-jén megszűnik a törvény erejénél fogva.